Analiza Mediului si a Stakeholderilor in Proiecte

- Repere teoretice
- Analiza mediului
- Analiza stakeholderilor
- Mediul proiectelor- o arenă a conflictelor/ Studiu de caz: adaptarea la mediu
- Concluzii
- Bibliografie