Pachete Software SAS-IML

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL SAS/IML 4
1.1Scurtă descriere a limbajului SAS/IML 4
CAPITOLUL II:LIMBAJUL SAS/IML .5
2.1 PROGRAMAREA MATRICELOR 5
2.2CREAREA UNEI MATRICI ÎN SAS/IML .5
2.2.1AFIŞAREA UNEI MATRICI 5
2.2.2DIMENSIUNILE UNEI MATRICI .6
2.2.3 TIPUL UNEI MATRICI 6
2.2.4LUNGIMEA MATRICII CARACTER 7
2.3.FOLOSIREA FUNCŢIILOR PENTRU CREAREA MATRICILOR .8
2.3.1 MATRICILE CONSTANTĂ 8
2.3.2VECTORI DE VALOARE SECVENŢIALĂ .8
2.4TRANSPUSA UNEI MATRICI 8
2.5 SCHIMBAREA FORMEI UNEI MATRICI .9
2.6 OPERATORI DE COMPARAŢIE .9
2.7 OPERATORI DE CONCATENARE .9
2.8 OPERATORI LOGICI .10
2.9 OPERAŢII CU SETURI 
Capitolul III:LIMBAJUL IML/PLUS .
3.1 TERMINOLOGIA ORIENTATĂ OBIECT 
3.2CLASA DataObject 
3.3 CLASE DE BAZA SI CLASE DERIVATE 
3.4 CREAREA UNUI GRAFIC 
Capitolul IV: TEHNICI DE PROGRAMARE PENTRU ANALIZA DATELOR 
4.1.1 Crearea matricilor din seturi de date SAS 
4.1.2 Crearea seturilor de date SAS din matrici 
4.2 Tehnici utilizate frecvent în analiza datelor 
4.2.1 Transformarea variabilelor 
4.2.2 Localizarea observaţiilor care satisfac un criteriu 15 4.2.3 Gestionarea variabilelor care lipsesc 4.2.4 Analiza observaţiilor după categorie 
4.3 Definirea modulelor SAS/IML 
4.4 Scrierea eficientă a programelor în SAS/IML .
BIBLIOGRAFIE .