Managementul Calitatii la Agentia Apsarom SRL

INTRODUCERE .1
CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. APSAROM S.R.L. .2-17
1.1. Scurt istoric .2-3
1.2. Organizare şi funcţionare .4-6
1.3 Fişe de post .7-8
1.3.2 Denumirea postului : agent de turism .9-10
1.3.3 Denumirea postului : agent de ticketing .10-11
1.3.4 Denumire post: Ghid Turistic .11-13
1.3. Piaţa agenţiei de turism .14-16
1.4. Obiective propuse .17
CAPITOLUL II Analiza activităţi economice a SC Apsarom SRL .18-23
1.2 Informaţii registrul comerţului Apsarom Srl .18
2.2 Informaţii financiare Apsarom Srl .18-23
2.2.1 Cifra de afaceri .19
2.2.2 Analiza veniturilor .19-20
2.2.3 Analiza cheltuielilor .20
2.2.4 Analiza profitului .21
2.2.5 Datorii .21
2.2.6 Angajaţi .22
2.2.7 Bilanţuri Contabile . .23
CAPITOLUL III Sistemul de management al calităţii în cadrul agenţiei SC APSAROM SRL .24-39
3.1. Necesitatea Sistemului de Management al Calităţii .26-27
3.2. Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii .28-31
3.3. Politica si obiectivele in domeniul calităţii .31-33
3.4. Responsabilitatea managementului.33-37
3.5. Asigurarea resurselor umane .37-39
CAPITOLUL IV Particulariti ale implementarii managementului calitatii la agenţiei Apsarom SRL .40-49
4.1 Determinarea cerinţelor referitoare la serviciile turistice .41-42
4.2 Comunicarea cu clientul.43
4.3 Procesul de proiectare şi dezvoltare a produsului touristic.43-46
4.4 Analiza şi verificarea proiectării şi dezvoltării serviciului touristic .46-47
4.5 Producţia şi furnizarea de servicii turistice .47-48
4.6 Satisfactia clientului.48-49
CONCLUZII .50-52
BIBLIOGRAFIE.53
ANEXE