Calculatia Costurilor SC BestCalc SRL

Cuprins :
1) Conceptul de contabilitate manageriala si elemente definiorii ale acesteia
2) Obiectivele contabilitatii manageriale
3) Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale
4) Factorii care influenteaza organizarea contabilitatii manageriale
5) Adaptarea sistemului de conturi la exigentele organizarii contabilitatii manageriale
6) Metoda de calculatie a costurilor aplicabila entitatii ( procedeul de calcul a costului unitar)
7) Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli
8) Studiu de caz
9) Concluzii