Fiziologia Animala - Lucerna

1. Introducere
1.1 Origine, istoric, răspândire
1.2 Sistematică şi morfologie
1.3 Soiuri de lucernă
2. Caracteristica culturii
2.1 Aspecte generale
2.2 Relaţia plantelor de lucernă cu solul
2.3 Relaţia plantelor de lucernă cu apa
2.4 Relaţia plantelor de lucernă cu temperatura
2.5 Relaţia plantelor de lucernă cu lumina
2.6 Relaţia gramineelor perene cu factorii de mediu
3. Bolile şi dăunătorii lucernei
3.1 Principalii patogeni ai lucernei
3.2 Principalii dăunători ai lucernei
3.4 Combaterea bolilor şi dăunătorilor
4. Importanţa lucernei
5. Concluzii
6. Bibliografie