Servirea in Bar la SC

ARGUMENT 
2. CAP. I.TIPURI DE BARURI 
3. CAP. II.AMENAJAREA SI DOTAREA BARURILOR 
4. CAP.III.USTENSILE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 
5. CAP.IV.STOCAREA BĂUTURILOR 
6.CAP.V.Organizarea depozitului sau a pivniţei 
7.CAP.VI.PREPARAREA BĂUTURILOR ÎN AMESTEC 
8.CAP.VII.LISTA DE PREŢURI 
9.CAP.VIII.STUDIU DE CAZ: S.C
10.CAP.IX.CONCLUZII SI PROPUNERI
11.CAP.X ANEXE 
12.CAP.X I.BIBLIOGRAFIE