Asigurarea in Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 2
1.1. Nevoia de protecţie 2
1.2. Riscuri specifice activităţii de transport 3
1.2.1. Riscuri apărute în transportul rutier şi aerian 3
1.2.2. Riscuri apărute în transportul maritim 10
1.3. Tipuri de asigurări în transportul rutier, maritim şi de aviaţie 13
Capitolul 2: Prezentarea socieăţii de asigurări ASTRA S.A 20
2.1. Prezentarea generală a S.C. ASTRA S.A. 20
2.2. Principalele produse de asigurare in transport ale S.C. ASTRA S.A. 21
2.3. Managementul societăţii de asigurări 22
2.4. Eficienţa activităţii societăţii de asigurări 28
2.4.1. Conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare 28
2.4.2. Funcţia de eficienţă a activităţii de asigurare 30
2.4.3. Indicatori utilizaţi în analiza eficienţei asigurărilor de bunuri 31
Capitolul 3: Contractul de asigurare - expresie a raportului juridic cert între asigurat şi asigurător 39
3.2. Trăsături juridice şi conţinutul contractului de asigurare 44
3.3. Suma asigurată şi prima de asigurare 46
3.4. Paguba şi despăgubirea de asigurare 49
3.5. Studiu de caz privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim la societatea ”ASTRA” S.A. 51
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 58