Analiza Modalitatilor de Organizare a Calitatii la SC Germanos Romania SA

1. Informaţii cu privire la S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.
2. Organigrama companiei
3. Manualul Calității
4. Chestionar prinvind serviciul de calitate în cadrul organizațiilor din România.