Conducerea si Administrarea Societatii pe Actiuni

Cuprins

CAPITOLUL I
Introducere şi consideraţii generale .1
1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale .1
1.2. Societatea civilă şi societatea comercială . 3
1.3. Caracterizare generală a societăţii pe acţiuni .5
CAPITOLUL II
Conducerea societăţii pe acţiuni .6
2.1. Adunarea generală : rolul şi felurile ei .6
2.2. Adunarea generală ordinară . .6
2.3. Adunarea generală extraordinară . 8
2.4. Adunarea generală specială .11
2.5. Convocarea adunării generale şi înştiinţarea acţionarilor .12
2.6. Şedinţa adunării generale .15
2.7. Hotărârile adunării generale .19
CAPITOLUL III
Administrarea societăţii pe acţiuni .22
3.1. Consideraţii introductive.22
3.2. Sistemul unitar de administrare şi conducere a societăţii . 23
3.2.1. Consiliul de administraţie . 23
3.2.2. Directorii societăţii . 30
3.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere a societăţii . 34
3.3.1. Directoratul . 34
3.3.2. Consiliul de supraveghere .39
CAPITOLUL IV
Statutul juridic al administratorilor . 45
4.1. Calitatea de administrator . 45
4.1. Condiţii cerute pentru îndeplinirea funcţiei de administrator . 46
4.2. Desemnarea administratorilor .47
4.3. Durata funcţiei de administrator .48
4.4. Remunerarea administratorilor .50
4.5. Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială.50
4.6. Obligaţiile administratorilor.51
4.7. Puterile administratorilor .52
4.8. Încetarea funcţiei de administrator. 54
4.9. Răspunderea administratorilor .55
CAPITOLUL V
Controlul activităţii societăţii pe acţiuni. 59
5.1. Importanţa controlului şi organele ce îl exercită . .59
5.2. Regimul juridic al cenzorilor . 60
5.2.1. Desemnarea cenzorilor .60
5.2.2. Drepturile şi atribuţiile cenzorilor . 61
5.2.3. Răspunderea cenzorilor .62
5.3. Auditorii financiari .62
5.3.1.Desemnarea auditorului financiar .63
5.3.2. Drepturile şi atribuţiile auditorului financiar .63
5.3.3. Răspunderea auditorului financiar . 63
CONCLUZII .64
Bibliografie .66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu