Metode si Mijloace Actuale Utilizate in Vederea Eficientizarii Jocului de Fotbal din Punct de Vedere Tehnico-Tactic

Cuprins

Capitolul I – Fundamentarea teoretică
1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul sportiv contemporan .. 5
1.2. Pregătirea tehnică – factor de bază al antrenamentului
sportiv 9
1.3. Pregătirea tactică – factor de bază al antrenamentului
sportiv .. ..18
1.4. Particularităţile de vârstă şi orientările teoretico-metodice privitoare la procesul de antrenament a juniorilor (17-18 ani) 23
Capitolul II- Ipoteza, scop, sarcini
2.1. Ipoteza cercetării 35
2.2. Motivarea alegerii temei 35
2.3. Scopul cercetării 35
2.4. Sarcinile cercetării 36
2.5. Metode de cercetare 36
2.6. Criteriile de evaluare a rezultatelor obţinute în experiment 38
Capitolul III – Organizarea cercetării
3.1. Organizarea şi desfăşurarea experimentului 40
3.2. Analiza nivelului pregătirii tehnice a fotbaliştilor juniori I 41
3.3.Sisteme de acţionare pentru dezvoltarea tehnicii la fotbaliştii juniori I 40
Capitolul IV – Rezultatele cercetării
4.1. Prezentarea rezultatelor finale 87
4.2. Interpretarea rezultatelor finale la nivel tehnic 94
4.3. Analiza rezultatelor experimentului pedagogic privind dezvoltarea indicilor tehnici în condiţii de joc ai fotbaliştilor juniori I 97
Concluzii 100
Recomandări practico- metodice 101
Bibliografie 102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu