Diagnosticul Financiar si Evaluarea la SC Euroconstruct SA

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1
1.1. ELEMENTE DE INDENTIFICARE 1
1.2. MOD DE CONSTITUIRE 1
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE. REALIZĂRI. EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII 2
1.4. PREZENTAREA GENERALă A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE 5
1.5. PIAŢA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR 5
2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA FINACIARĂ 7
2.1. BILANŢUL CONTABIL 7
2.2. BILANŢUL FINANCIAR 7
2.3. BILANŢUL FUNCŢIONAL 8
3. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI 9
3.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI 9
3.1.1. Analiza structurii resurselor financiare pe termen de exigibilitate 9
3.1.2. Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă 10
3.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI 15
3.2.1. Analiza ratei activelor imobilizate 15
3.2.2. Analiza ratei activelor circulante 15
4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 20
4.1. FONDUL DE RULMENT 20
4.1.1. Fondul de rulment net 20
4.1.2. Fondul de rulment propriu 22
4.1.3. Fondul de rulment net 22
4.1.4. Rata finanţării activelor circulante prin fondul de rulment 22
4.1.5. Rata finanţării stocurilor prin fondul de rulment 23
4.2. NECESARUL DE FOND DE RULMENT 23
4.3. TREZORERIA 25
4.4. LICHIDITATEA 25
4.5. SOLIVABILITATEA 27
5. DIAGNOSTICUL GESTIONĂRII FINANCIARE 28
5.1. GESTIUNEA STOCURILOR 28
5.1.1. Structura stocurilor 28
5.1.2. Rotaţia stocurilor 28
5.2. GESTIUNEA CLIENŢILOR 32
5.3. GESTIUNEA FURNIZORILOR 32
5.4. GESTIUNEA CAPITALURILOR PROPRII 33
6. DIAGNOSTICUL RANDAMENTULUI FINANCIAR 35
6.1. RATA RENTABILITĂŢII COMERCIALE 35
6.2. RATA RENTABILITĂŢII FINANCIARE 36
6.3. RATA RENTABILITĂŢII ECONOMICE 38
6.1. RATA RENTABILITĂŢII RESURSELOR CONSUMATE 39
7. RISCUL DE FALIMENT 40
7.1. MODELUL CONAN-HOLDER 41
7.2. MODELUL ALTMAN 42
8. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 44
8.1. VALORI OBŢINUTE PRIN ACTUALIZARE 46
8.1.1. Metoda actualizării profitului 49
8.1.2. Metoda actualizării cash-flow-ului 50
8.2. VALORI OBŢINUTE PRIN CAPITALIZARE 54
8.2.1. Valoarea de randament 54
8.2.2. Valoarea de rentabilitate 55
BIBLIOGRAFIE 57
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu