Experimentarea Folosirii unor Metode si Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

Cuprins

Cap.1. INTRODUCERE
1.1. Importanta si actualitatea temei.
1.2. Tratarea temei in literatura de specialitate.
1.3. Motivarea alegerii temei.
Cap.2. FUNDAMENTAREA STIINTIFICA A TEMEI
2.1. Educatia fizica in invatamantul gimnazial in contextul noii reforme a invatamantului.
2.2. Particularitati somatice, functionale, psihice si biologice la elevii de varsta pubertatii.
2.2.1. Particularitati, somatice.
2.2.2. Particularitati, functionale.
2.2.3. Particularitati psihice.
2.2.4. Particularitati motrice.
2.3. Dezvoltarea functiei motrice la elevii de varsta pubertatii, una din sarcinile principale ale educatiei fizice scolare.
2.3.1. Dezvoltarea calitatilor motrice la elevii de varsta pubertatii.
2.3.2. Calitatile motrice elemente de baza ale modelului de educatie, fizica scolara.
2.3.3. Calitati motrice si metodica dezvoltarii lor.
2.4. Viteza, calitate motrica importanta in dezvoltarea si pregatirea elevilor din c1asele V-VIII.
2.4.1. Factorii care conditioneaza valoarea vitezei.
2.4.2. Formele de manifestare ale vitezei: A- viteza de reactie ;
B- viteza de executie;
C- viteza de repetitie;
2.4.3. Prevederile programei scolare privind dezvoltarea vitezei.
2.4.4. Metode si mijloace pentru dezvoltarea vitezei.
2.4.4.1.Indicatii metodice pentru dezvoltarea vitezei de reactie (exercitii).
2.4.4.2. Indicatii metodice pentru dezvoltarea vitezei de executie exercitii).
2.4.4.3. Indicatii metodice pentru dezvoltarea vitezei de repe1 (exercitii).
Cap.3. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CERCETARII
3.1. Scopul lucrarii.
3.2. Metode si tehnici de cercetare.
3.3. Esantionul si conditiile cercetarii.
3.4. Sistemul de probe aplicat in cercetare
3.5. Indicii statistico-matematici folositi in cercetare.
3.6. Programarea si planificarea exercitiilor pentru dezvoltarea vitezei.
3.7. Modalitati de actionare pentru dezvoltarea vitezei.
Capitolul4. REZULTATELE CERCETARII SI INTERPRETAREA LOR
4.1. Prezentarea rezultatelor la testarea initiala si finala.
4.2. Prelucrarea datelor obtinute.
4.3. Prezentarea si interpretarea rezultatelor reusite din cercetare.
4.4. Prezentarea grafica a rezultatelor cercetarii.
CONCLUZII SI PROPUNERI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu