Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

Cuprins

CAPITOLUL I
Domeniul public şi regimul juridic domenial
1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementările juridice 3
2. Regimul juridic domenial. Trăsături şi particularităţi 7
3. Tipuri de regimuri juridice domeniale aplicabile unor categorii de bunuri 10
CAPITOLUL II
Regimul juridic aplicabil terenurilor
1. Conceptul de fond funciar în dreptul român. Aspecte istorice 17
2. Dreptul de proprietate asupra terenurilor 21
3. Regimul juridic aplicabil terenurilor 28
CAPITOLUL III
Fondul funciar şi regimul juridic domenial
1. Criterii de domenialitate aplicabile fondului funciar 33
2. raportul dintre dreptul de proprietate şi regimul juridic domenial aplicabil terenurilor 35
3. regimul juridic de drept public aplicabil terenurilor din România 37
3.1. Reguli domeniale privind proprietatea şi circulaţia juridică a terenurilor 37
3.2. categorii de terenuri conform dispoziţiilor normative în vigoare 39
3.3. Obligaţiile deţinătorilor de terenuri 40
3.4. Circulaţia juridică a terenurilor 42
3.5. Aspecte privind concesionarea terenurilor 46
3.6. Sistemul de protecţie juridică a proprietăţii asupra terenurilor 49
CAPITOLUL IV
Aspecte de jurisprudenţă privind regimul juridic domenial aplicabil fondului funciar
1. Refuz de punere în posesie 53
2. Cerere de atribuire în proprietate 54
3. Schimb de terenuri 54
4. Concesionarea terenurilor proprietate publică 55
5. Acţiune în revendicare 56
6. Conflict de competenţă materială 57
BIBLIOGRAFIE 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu