Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

Cuprins

Cap. I – Notiuni introductive
1. Generalitati
2. Notiunea contractului de vânzare-cumparare
3. Conditiile de validitate
Cap. II – Efectele contractului de vânzare-cumparare
1. Generalitati
2. Interpretarea cauzelor contractuale
3. Transferul proprietatii sau a altor drepturi, efect principal
al contractului de vânzare-cumparare
4. Riscul pieirii fortuite a lucrului vândut
5. Obligatiile vânzatorului
5.1 – predarea lucrului vândut
5.2 – obligatiile de garantie
6. Obligatiile cumparatorului
6.1 – plata pretului
6.2 – preluarea lucrului vândut
6.3 – suportarea cheltuielilor vânzarii
7. Efectele (opozabilitatea) fata de terti a vânzarii-cumpararii
Cap. III – Efectele contractului de vânzare-cumparare
în cazul anumitor varietati de vânzari
1. Vânzarea lucrului altuia
2. Vânzarea de drepturi succesorale
3. Vânzarea de drepturi litigioase si retractul litigios
4. Vânzarea dupa greutate, numar sau masura
5. Vânzarea la licitatie
6. Vânzarea-cumpararea imobiliara
7. Vânzarea cu arvuna
CONCLUZII
Cap. IV – Practica judiciara
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu