Contractul de Intretinere

Cuprins

CAPITOLUL I
Introducere 1
1.1. Istoric.Despre contracte 5
1.2. Principii şi reguli generale în materia contractelor 10
1.3. Sediul materiei 12
CAPITOLUL II
Noţiunea, caracterele juridice şi dovada contractului de întreţinere 14
2.1. Conţinutul noţiunii de întreţinere 14
2.2. Noţiune 15
2.3. Caractere juridice 16
2.4. Dovada contractului de întreţinere 17
CAPITOLUL III
Delimitarea contractului de întreţinere faţă de alte contracte
3.1. Delimitarea faţă de contractul de vânzare-cumpărare 19
3.2. Delimitarea faţă de donaţie 23
3.3. Delimitarea faţă de contractul de rentă viageră 25
CAPITOLUL IV
Condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere
4.1 Condiţiile de fond 27
4.1.1. Capacitatea 27
4.1.2. Consimţământul 28
4.1.3. Obiectul 30
4.1.4. Cauza 30
4.2. Condiţiile de formă 31
4.2.1. Forma cerută ad validitatem 31
4.2.2. Forma cerută ad probationem 32
4.2.3. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 33
CAPITOLUL V
Efectele contractului de întreţinere 34
5.1. Obligaţiile întreţinutului 34
5.2. Obligaţiile întreţinătorului 41
5.3. Transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere 45
5.4. Rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere 49
5.5. Natura juridică a contractului de întreţinere 52
CAPITOLUL VI
Practică judiciară 54
CAPITOLUL VII
Concluzii 78
Bibliografie 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu