Perfectionarea Sistemului Motivational in Sistemul Sanitar

Cuprins

CAP.I COMPONENTELE SISTEMULUI DE MOTIVARE...................................................... 4
1.1. COMPONENTELE PROCESULUI DE MOTIVARE.......................................... 4
1.2. FORME ALE MOTIVAŢIEI ........ 6
1.3. TEOREMELE MANAGEMENTULUI MOTIVAŢIONAL ......................................... 7
1.4. CARACTERISTICILE ŞI CLASIFICAREA RECOMPENSELOR ........................... 8
1.5. MOTIVAŢIILE MATERIALE ....................................................................................... 11
1.6. BENEFICII .................................................................................................................... 13
1.6.1. Programe de protecţie obligatorii ................................................................... 14
1.6.2. Plata pentru perioadele de timp în care nu lucrează ............................. 14
1.6.3. Beneficii suplimentare ................................................................................ 15
1.6.4. Premii acordate în timpul anului ............................................................... 15
1.6.5. Aplicarea pedepselor................................................................................ 15
1.7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ......... 17
CAP.II EVALUAREA POSTURILOR - ACTIVITATE ESENŢIALĂ
ÎN PROCESUL DE RECOMPENSARE........................................................................... 21
2.1. ANALIZA POSTURILOR………………………………………................... 21
2.2. METODE FOLOSITE ÎN ANALIZA POSTURILOR 23
2.3. EVALUAREA POSTURILOR 25
2.4. OBIECTIVE STRATEGICE ALE REMUNERAŢIEI
ŞI COMPORTAMENTELOR SALARIAŢILOR 22
2.4.1. Motivarea salariaţilor 29
2.4.2. Fidelizarea salariaţilor 33
CAP.III STUDIU DE CAZ .... 33
3.1. PREZENTAREA SPITALULUI DE PSIHIATRIE CLINICI BALACI ..33
3.2. SISTEMUL DECIZIONAL 36
3.3.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 40
3.4.ORGANIGRAMA 41
MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR
ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE.................................. 42
CAP.IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI46
BIBLIOGRAFIE49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu