Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica

Cuprins

CAPITOLUL I 1
DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA 1
1.1. Dobânda în dreptul civil 1
1.1.1. Dobânda în cazul obligatiilor izvorâte din contracte 2
1.1.2. Dobânda în obligatiile extracontractuale 4
1.1.2.1 Dobânda în obligatii determinate de delicte si cvasidelicte 4
1.1.2.2 Dobânda izvorâta din fapte licite 7
1.2. Dobânda în dreptul comercial 8
1.2.1 Reglementarea dobânzii în obligatiile contractuale 9
1.2.2 Dobânda si obligatiile comerciale extracontractuale 10
1.2.3 Reglementarea anatocismului 10
1.2.4. Consideratii asupra corelatiei dintre dobânzi si daunele-interese 11
1.2.5. Corelatia dintre dobânzi si penalitati 12
1.2.6. Dobânda practicata în materie comerciala 12
1.2.7 Modernizarea regimului juridic al dobânzii imperativ al economiei de piata 13
1.3. Jurisprudenta în sfera dobânzilor 22
1.3.1. Consideratii cu privire la aplicabilitatea prevederilor Decretului nr. 311/1954 în perioada 1990-2000 22
1.3.2. Practica judiciara si arbitrara în materia dobânzilor 26
1.3.2.1. Solutii în conditiile aplicarii dobânzii de 6% pe an 27
1.3.2.2. Solutii în conditiile aplicarii unor dobânzi mai mare de 6% pe an 28
1.3.3. Practica judiciara în materie de penalitati 32
CAPITOLUL II 35
DOBÂNDA CA INSTRUMENT AL MACRO SI MICROINTREPRINDERII 35
2.1. Locul dobânzii în terapeutica macroeconomica 35
2.1.1. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate perfecta a capitalului 36
2.1.1.1. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri fixe 36
2.1.1.2. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri de schimb flexibile 37
2.1.2. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate imperfecta a capitalului 38
2.1.2.1. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb fixe 38
2.1.2.2. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb flexibile 39
2.2. Semnificatia dobânzii în arealul terapiei microeconomice 42
2.2.1. Teoria riscului ratei dobânzii 42
2.2.1.1 Riscul marjei dobânzii 43
2.2.1.2. Riscul modificarii ratei dobânzii 47
2.2.1.3. Cuantificarea riscului ratei dobânzii: modalitati de abordare 50
2.1.2. Modalitati de negociere a dobânzilor bancare 52
2.3. Formele dobânzii: experientele românesti 62
2.3.1. Dobânzile specifice activitatii bancare 62
2.3.2. Dobânzile specifice altor active financiare 65
2.3.2.1. Dobânzile specifice operatiilor comerciale 66
2.3.2.2. Dobânzile specifice operatiunilor necomerciale 68
CAPITOLUL III 70
PROVOCARI SI PERSPECTIVE DE NATURA JURIDICA ÎN MATERIE DE DOBÂNZI ALE ADERARII ROMÂNIEI LA UE 70
3.1. Perspective ale aderarii României la Uniunea Economica si Monetara 70
3.1.1. Statuarea independentei bancii centrale 71
3.2. Criteriul ratei dobânzii ca indicator standard de adoptare a EURO 73
3.3. Convergente de natura juridica si economica între România si UE în domeniul dobânzii 77
3.3.1. Noi perspective de organizare si actiunea 80
ÎNCHEIERE. DOBÂNDA ÎN ECUATIA JURIDICO-ECONOMICA A „REGULII DE AUR” 82
BIBLIOGRAFIE 89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu