Strategia de Atragere a Investitiilor

Cuprins

Introducere 3
I. Analiza comerţului exterior şi fluxurilor de capital în Republica Moldova 6
1.1 Analiza comerţului exterior şi proceselor investiţionale 6
1.2 Acţiunile Guvernului în vederea perfecţionării cadrului juridic în domeniul atragerii investiţiilor şi promovării exporturilor 16
1.3 Relevarea interdependenţei între atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor 19
II. Obiectivele Strategiei 22
III. Direcţiile prioritare ale Strategiei 23
3.1 Direcţiile strategice pe anii 2006-2010 24
3.2 Direcţiile strategice pe anii 2010-2015 53
IV. Implementarea şi monitorizarea Strategiei 57
V. Plan de măsuri privind realizarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu