Consideratii anatomo-patologice in boala Hodgkin

                                   CUPRINS
Partea generală
Capitolul 1
Noţiuni de  anatomie,  histologie,  histofiziologie  a  ţesutului  limfatic:
ganglionul limfatic şi splina
Capitolul 2
Boala Hodgkin – prezentare generală
Capitolul 3
Clasificarea histologică a bolii Hodgkin
Capitolul 4
Manifestări clinice
Capitolul 5
Aspecte morfopatologice ale bolii Hodgkin
Capitolul 6
Diagnosticul în boala Hodgkin
Capitolul 7
Evoluţia, prognosticul şi semnificaţia diferitelor tipuri celulare în  boala
Hodgkin
Capitolul 8
Tratamentul în boala Hodgkin
Partea specială
Capitolul 1
Material şi metodă
Capitolul 2
Rezultate şi discuţii
Capitolul 3
Concluzii
Bibliografie
70 pagini