STRESUL OXIDATIV IN PSORIAZIS

CUPRINS
Introducere.................................................................
............................................       1
CAPITOLUL
I...........................................................................
..............................          1
Radicalii liberi şi psoriazisul. Partea
generală........................................................          2
1. Definiţie. Structură.
Proprietăţi.................................................................
..........       2
2. Tipuri de radicali
liberi......................................................................
..................           6
3. Radicali liberi ai
oxigenului..................................................................
...............        12
      3.1. Caracteristici fundamentale ale oxigenului,
            corelaţii structură-
proprietăţi..............................................................
12
      3.2. Oxigenul singlet
(1O2).......................................................................
...   16
      3.3. Superoxidul (O2(-) şi radicalul hidroxil
(OH()....................................... 17
      3.4. Peroxidul de hidrogen
(H2O2)..............................................................
19
      3.5.
Peroxizi....................................................................
...........................  19
4. Surse naturale de radicali
liberi......................................................................
....        20
5. Efecte biologice ale speciilor reactive de
oxigen................................................   21
6.
Antioxidanţi................................................................
.........................................    24
      6.1. Ce este un
antioxidant?................................................................
......      24
      6.2. Antioxidanţi naturali
enzimatici...........................................................
24
            6.2.1. Superoxid dismutaza
(SOD)....................................................     24
            6.2.2. Catalaza
(CT)........................................................................
..    25
            6.2.3. Glutation peroxidaza (GSH-
Px)............................................... 25
            6.2.4. Glutation transferaza (GSH-
T).................................................      25
      6.3 Antioxidanţi
neenzimatici................................................................
.....       27
            6.3.1. Glutationul
(GSH)....................................................................
27
            6.3.2. Vitamina
E...........................................................................
....  28
            6.3.3. Vitamina
C...........................................................................
....  29
            6.3.4. Vitamina
A...........................................................................
....  29
            6.3.5. Alţi
antioxidanţi................................................................
.........   29
B.
Psoriazisul.................................................................
.........................................    30
1. Definiţie. Introducere.
Istoric.....................................................................
..........  30
2. Etiologie şi
patogeneză..................................................................
.....................  32
      2.1. Modul de
moştenire...................................................................
.........        32
      2.2.
Imunogenetica...............................................................
...................... 32
      2.3. Factori de provocare şi
exacerbare....................................................
33
      2.4. Aspecte
clinice.....................................................................
...............  39
            2.4.1.
Simptomatologie.............................................................
........         39
            2.4.2. Clasificarea formelor clinice de
psoriazis...............................           40
      2.5. Patogenia
psoriazisului...............................................................
.......          41
3.
Tratament...................................................................
........................................           49
      3.1. Tratamentul
topic.......................................................................
.........   49
      3.2. Tratamentul
sistemic....................................................................
......           51
      3.3. Repere actuale ale terapiei naturale antioxidante în
psoriazis...........         52
            3.3.1.
Pignogenolul................................................................
...........      52
            3.3.2.
Strugurii...................................................................
................ 53
            3.3.3.
Seleniul....................................................................
................ 53
CAPITOLUL  II
Partea
specială....................................................................
...................................     55
1. Observaţii privind stresul oxidativ la nivel
cutanat..............................................    55
2. Ipoteza de
lucru.......................................................................
..........................        57
3. Metode
utilizate...................................................................
...............................         58
      3.1. Lotul de bolnavi
investigaţi................................................................
      58
            3.1.1. Prelucrarea statistică a
datelor...............................................        58
      3.2. Determinarea peroxidării
lipidice.......................................................
59
            3.2.1. Principiul
metodei..................................................................
59
            3.2.2. Materiale
necesare................................................................
59
            3.2.3. Tehnica de
lucru....................................................................
59
            3.2.4. Calculul concentraţiei sangvine de malon dialdehidă
(MDA)..          60
      3.3. Determinarea concentraţiei sangvine a glutationului redus
(GSH)...         60
            3.3.1. Principiul
metodei...................................................................
      60
            3.3.2. Materiale
necesare.................................................................
60
            3.3.3. Tehnica de
lucru.....................................................................
      61
            3.3.4. Calculul concentraţiei sangvine a glutationului redus
(GSH)..          61
      3.4. Determinarea concentraţiei plasmatice de
cerulolplasmină...............          61
            3.4.1. Principiul
metodei...................................................................
      61
            3.4.2. Materiale
necesare.................................................................
61
            3.4.3. Tehnica de
lucru.....................................................................
      62
            3.4.4. Calculul concentraţiei plasmatice de
ceruloplasmină............        62
      3.5. Determinarea activităţii enzimatice a SOD
eritrocitare......................           62
            3.5.1. Principiul
metodei...................................................................
      62
            3.5.2. Materiale
necesare................................................................
63
            3.5.3. Tehnica de
lucru....................................................................
63
            3.5.4. Calculul activităţii enzimatice a SOD
eritrocitare...................         63
4. Interpretarea rezultatelor după prelucrarea statistică a datelor.
Concluzii........            64
      4.1. Malon dialdehida (MDA) şi glutationul redus
(GSH)..........................         64
      4.2. Superoxid dismutaza eritrocitară
(SOD)............................................        72
      4.3.
Ceruloplasmina..............................................................
...................          75