INGRIJIREA BOLNAVILOR HIPERTENSIVI CU RISC INALT

CUPRINS
   INTRODUCERE..............................................................
   ..........................................4
   PARTEA            TEORETICĂ            (            DATE             DIN
   LITERATURĂ).........................................5
   1.                        DEFINIŢIA                       HIPERTENSIUNII
   ARTERIALE................................................5
   2.                          CLASIFICAREA                        PRESIUNI
   ARTERIALE.....................................................5
   2.1  Clasificarea  Societăţii  Europene  de  Hipertensiune  (ESH)  şi  a
   Societăţii                          Europene                          de
   Cardiologie(ESC).........................................................
   ..........................5
   2.2       J.N.C.   7   propune   o   nouă   clasificare   a    presiunii
   arteriale....................................5
   2.3
   S.E.P.H.A.R..............................................................
   ..........................................5
   3.
   ETIOPATOGENIE............................................................
   ..................................6
   3.1           Clasificarea        HTA        în        funcţie        de
   etiopatogenie.....................................................7
   4.                               FACTORI                              DE
   RISC.....................................................................
   ........................8
   4.1                Factori              care               influienţează
   prognosticul.............................................................
   ....8
   4.2                          Afectarea                         organelor
   ţintă....................................................................
   ..................9
   4.3                                                            Estimarea
   riscului.................................................................
   ..............................13
   5.
   DIAGNOSTICUL.............................................................
   ..................................14
   5.1                                                         Diagnosticul
   clinic...................................................................
   ...........................14
   5.2                                                         Diagnosticul
   paraclinic...............................................................
   ........................15
   6.                                                             EVOLUŢIE.
   COMPLICAŢII..............................................................
   .............15
   7.
   TRATAMENT................................................................
   ....................................16
   7.1                                                          Recomandări
   generale.................................................................
   .......................16
   7.2                                                          Tratamentul
   nemedicamentos...........................................................
   ..................17
   7.3                                                          Tratamentul
   etiologic................................................................
   ..........................17
   7.4                                                          Tratamentul
   medicamentos.............................................................
   ....................17
          Beneficiul  tratamentului  cu  Nebivolol  (Nebilet)  la  bolnavii
   hipertensivi..........19
                                     Algoritmul                          de
   tratament................................................................
   .....................25
   7.5   Abordarea terapeutică a bolnavului hipertensiv privind hipertrofia
   ventriculară
   stângă...................................................................
   .......................................................26
   7.6   Abordarea terapeutică a  bolnavului  hipertensiv  privind  funcţia
   renală..............27
   7.7    Abordare  directă   a   pacienţilor   hipertensivi   cu   sindrom
   metabolic.....................27
   GHIDUL                               ESH                               /
   ESC......................................................................
   ............................28
   ABORDAREA     NURSING      A      PACIENTULUI      CU      HIPERTENSIUNE
   ARTERIALĂ................................................................
   ............................................29
   CERCETĂRI
   PERSONALE................................................................
   ...................31
   1.   OBIECTIVELE CERCETĂII ŞI METODOLOGIA FOLOSITĂ................31
   1.1                                                          Obiectivele
   cercetării...............................................................
   ...........................31
   1.2              Material            şi            metode             de
   lucru....................................................................
   ............31
   2.                                                           REZULTATELE
   OBŢINUTE.................................................................
   .........33
   3.
   DISCUŢII.................................................................
   ...........................................38
   4.
   CONCLUZII................................................................
   .......................................41
   STUDIU                                                                DE
   CAZ......................................................................
   ...............................42
   1.   Culegerea datelor personale……………………………………………………..42
   2.   Culegerea datelor pe nevoi…………………………………...…………………44
   LISTA ABREVIERILOR…………………………………………………………51
   LISTA TABELELOR……………………………………………………………..52
   LISTA GRAFICELOR……………………………………………………………53
   BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………...54