MODIFICARI VASCULARE PERIFERICE LA BOLNAVUL HEMIPLEGIC

CUPRINS
                             A. PARTEA TEORETICA
1. ASPECTE ETIOPATOGENICE ALE A.V.C._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pag. 3
2. CLINICA BOLNAVULUI HEMIPLEGIC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _pag. 30
               3.      INVESTIGAŢIILE      PARACLINICE      LA      BOLNAVUL
                  HEMIPLEGIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                  _ _ _ _ _ pag. 33
               4. INVESTIGAREA CIRCULAŢIEI PERIFERICE  PRIN  ULTRASONOGRAFIA
                  DOPPLER_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pag. 39
                             B. PARTEA SPECIALĂ
               1. PREZENTAREA BAZEI DE DATE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                  _pag. 69
               2. CONCLUZII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                  _ _ _ _ _  pag. 82
   BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pag. 84