NURSINGUL PACIENTULUI CU CANCER BRONHOPULMONR

                                   CUPRINS
Partea Generala
Capitolul I
Introducere-----------------------------------------------------------------
------pg. 1
Anatomia si Fiziologia Plamanului-------------------------------------------
pg. 2
Capitolul II
Cancerul Bronhopulmonar
Etiopatogenia Cancerului Bronhopulmonar--------------------------------pg.
13
Agentii etiologici ai Cancerului Bronhopulmonar ------------------------pg.
10
Semne si simptome-----------------------------------------------------------
- pg. 17
Evaluare paraclinica--------------------------------------------------------
--- pg. 18
Stadializarea Cancerului Bronhopulmonar---------------------------------
pg. 23
Indicatia Terapeutica-------------------------------------------------------
----pg. 24
Modalitati Terapeutice------------------------------------------------------
---pg. 27
Prognostic------------------------------------------------------------------
------pg. 27
Cancerul Bronhopulmonar cu cellule mici----------------------------------
pg. 28
Partea Speciala
Capitolul III
Motivatia lucrarii----------------------------------------------------------
-----pg. 32
Scopul Studiului------------------------------------------------------------
----pg. 32
Obiective-------------------------------------------------------------------
------pg. 32
Material si Metoda----------------------------------------------------------
----pg. 33
Capitolul IV
Rezultate si Discutii-------------------------------------------------------
-----pg. 37
Plan Nursing in Cancerul Bronhopulmonar---------------------------------pg.
47
Discutii--------------------------------------------------------------------
------- pg. 87
Concluzii-------------------------------------------------------------------
------pg.104
Bibliografie----------------------------------------------------------------
------bg.105
prezentare power point