SCHIZOFRENIA

Cuprins
Introducere                                                         5
Partea I: Cadrul general al problemei
Capitolul 1. Date generale                                          13
           1.1. Istoricul conceptului de schizofrenie                    13
           1.2. Epidemiologie                                            18
                  1.2.1. Incidenţa schizofreniei                          19
                  1.2.2. Prevalenţa                                       19
                  1.2.3. Repartiţia pe sexe                               20
                  1.2.4. Vârsta debutului bolii                           21
                  1.2.5. Statutul socio-economic                          22
                  1.2.6. Patternurile familiale                           22
                  1.2.7. Sezonul naşterii                                 23
                  1.2.8. Riscul mortalităţii                              23
            1.3. Factori  importanţi  sau  precipitanţi  în  apariţia  bolii
24
                  1.3.1. Personalitatea premorbidă                  24
                  1.3.2. Factorii de interacţiune familială               25
                  1.3.3. Evenimente precipitante                          25
Capitolul  2.  Modificări   patologice   ale   funcţiilor   psihismului   în
schizofrenie     27
                  2.1.       Tulburări       în       sfera       percepţiei
27
                   2.2.       Tulburări       în       sfera        atenţiei
37
                   2.3.       Tulburări       în       sfera        memoriei
37
                   2.4.       Tulburări       în       sfera        gândirii
38
                  2.5.       Tulburări       în       sfera       limbajului
46
                   2.6.       Tulburări       în       sfera        afectivă
54
                   2.7.       Tulburări       în        sfera        voinţei
55
              2.8.  Tulburări   în   sfera   activităţii   psihomotorii   şi
comportamentului 56
                  2.9.      Tulburări       în       sfera       conştiinţei
59
                 2.10.      Tulburări      în       sfera       instinctelor
61
                      2.11.            Tulburările            personalităţii
61
Capitolul   3.   Clasificarea   schizofreniei.   Evoluţie   şi    prognostic
66
              3.1.   Criteriile   pentru    schizofrenie    din    DSM-III-R
66
             3.2.  Criteriile  pentru  schizofrenie  în  ICD  10   (proiect)
67
                       3.3.            Subtipurile             schizofreniei
68
                 3.3.1. Tipul paranoid                              69
                            3.3.2.            Tipul             dezorganizat
70
                 3.3.3. Tipul catatonic                             71
                            3.3.4.            Tipul            nediferenţiat
72
                 3.3.5 Tipul rezidual                               72
                3.4.     Evoluţia     schizofreniei     şi      prognosticul
72
Capitolul     4.     Psihopatologia     deficitară      în      schizofrenie
78
              4.1.   Sindroamele   defective    –    perspectivă    istorică
78
               4.2.    Simptome    negative    şi    simptome     deficitare
84
                    4.3.          Defectul          în          schizofrenie
86
                    4.3.1.    Distincţia    dintre    boală    şi     defect
90
Partea a-II-a
Capitolul  5.   :   Contribuţii   la   studiul   personalităţii   defectuale
92
post-procesuale la persoanele cu schizofrenie
                 5.1.      Obiectul      şi      obiectivele      cercetării
92
                         5.2.              Ipotezele              cercetării
92
            5.3. Metodologia cercetării                             93
                5.4.     Descrierea      subiecţilor      din      cercetare
94
                        5.6.             Rezultatele              cercetării
99
            5.7. Concluziile cercetării                             167
                 5.8.      Valorificarea       rezultatelor       cercetării
167
Rezumatul lucrării                                                  169
Bibliografie selectivă                                              194