Proiectarea unui sistem de actionare electrica intr-o cascada

Cuprins
                            CUPRINS
CAPITOLUL 1. Elemente introductive….    …………………………………………… 1
1.1. Scurt istoric al acţionărilor electrice………………………………………………… 1
1.2. Structura generală a unui sistem de acţionare electrică……………………………...
3
CAPITOLUL 2. Acţionări electrice cu motoare asincrone ………..………………... 8
2.1. Cascada asincronă...…………………………………………………………………. 9
2.2. Avantajele şi dezavantajele cascadei Scherbius.…………………………………….10
         2.3.Domeniul de utilizare………………………………………………………………....11
CAPITOLUL 3. Alegerea schemei de principiu. Principiul de funcţionare al
cascadei Scherbius ………………………...................……………………………………………12
3.1. Principiul de funcţionare al cascadei Scherbius……………………………………...12
3.2. Schema de principiu. Pornirea cascadei Scherbius…………………………………..16
3.3. Alegerea motorului…………………………………………………………………...23 CAPITOLUL 4. Date de
proiectare pentru exemplul de calcul……………………… 24
CAPITOLUL 5. Determinarea parametrilor maşinii  asincrone…………………….. 25
5.1. Scheme echivalente ale maşinii  asincrone…………………………………………….25
5.2. Dimensionarea punţii  redresoare……………………………………………………...28
CAPITOLUL 6. Dimensionarea elementelor componente ale cascadei
Scherbius…….31
6.1. Alegerea şi  dimensionarea convertorului cu funcţionare in regim de
redresor ………31
6.2. Alegerea si dimensionarea convertorului cu funcţionare in regim de
invertor………...32
6.3. Calculul termic al dispozitivelor semiconductoare
alese……………………………....33
6.3.1 Calculul termic al diodelor ……………………………………………………………35
6.3.2.Calculul termic al tiristoarelor………………………………………………………..36
6.4. Dimensionarea bobinei de filtrare din circuitul de curent
continuu……………….......37
6.5. Alegerea transformatorului de alimentare (adaptare)
(T.A.)……..................................38
CAPITOLUL 7. Sisteme de protecţie pentru convertoare………………….……….....39
7.1. Dimensionarea sistemului de protecţie colectivă pentru
convertoare……………….....39
7.2. Dimensionarea sistemului de protecţie individuală  pentru
convertoare…………….. .42
7.2.1. Dimensionarea protecţiei invertorului……………………………………………... .43
7.2.1.1. Protecţia la supratensiune a invertorului…………………………………………. 43
7.2.1.2. Protecţia la scurtcircuit a invertorului …………………………………………….46
7.2.2. Dimensionarea protecţiei redresorului……………………………………………... 48
7.2.2.1. Protecţia la supratensiune a redresorului………………………………………… 49
7.2.2.2. Protecţia la scurtcircuit a redresorului…………………………………………….51
CAPITOLUL 8. Schema de reglare …………………………………………………… 54
CAPITOLUL 9. Alegerea traductoarelor de curent si de turaţie……………………. 61
9.1.Alegerea traductorului de curent……………………………………………………....61
9.2. Alegerea traductorului de turaţie…………………………………………………….. 63
ANEXE
BIBLIOGRAFIE