ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL IN INGRIJIREA COPILULUI AVAND CARDIOPATIE CONGENITALA

CUPRINS
PARTEA INTAI – PREMISE TEORETICE
    1.           Cardiopatii           congenitale.            Generalităti.
                                                 5
    2. Boli  cardiace  congenitale  necianogene  cu  şunt  stânga-  dreapta.
                                 9
            1. Defectul de sept atrial. (DSA)
            2. Defectul de sept ventricular. (DSV)
            3. Canalul atrio-ventricular comun. (CAVC)
    3.    Boli    cardiace    congenitale     necianogene     fără     şunt.
                                        15
            1. Stenoza aortică congenitală.
            2. Coartatia de aortă. (CoA)
    4.                Boli                cardiace                cianogene.
                                                     18
            1. Transpozitia de mari vase. (TMV)
            2. Tetralogia Fallot. (TOF)
    5.                        Insuficienta                         cardiacă.
                                                        21
            1. Generalităti.
            2. Cauzele insuficientei cardiace.
            3. Factorii precipitanti.
            4. Manifestările clinice ale insuficientei cardiace.
            5. Examenul clinic obiectiv.
            6. Tratament.
    6. Rolul asistentului medical în  îngrijirea  copilului  cu  cardiopatii
       congenitale                                              necianogene.
                                                                        31
    7. Rolul asistentului medical în  îngrijirea  copilului  cu  cardiopatii
       congenitale                                                cianogene.
                                                                          33
    8.  Particularitătile   de   îngrijire   a   bolnavilor   cu   afectiuni
       cardiovasculare.                      35
                     PARTEA A DOUA – CERCETARI PERSONALE
    1.                  Ipoteza                  de                  lucru.
                                                          39
    2.                 Material                 şi                  metodă.
                                                        41
    3.                Rezultate                şi                 discutii.
                                                          61
    4.                                                           Concluzii.
                                                              70
                                                                BIBLIOGRAFIE
                                71