COMUNICARE INTERCULTURALA PROBLEME DE CONVIETUIRE INTRE ROMANI SI RROMI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………...................................................
......................2
CAPITOLUL I. IMAGINE ŞI IMAGINAR ÎN MENTALUL SOCIAL. IMAGINEA  CELUILALT  ÎN
SOCIETATEA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ........................................3
1.     Structura     imaginii     de      sine      şi      a      imaginii
   celuilalt................................................................
   .......3
2.    Rolul    reprezentărilor    sociale     în     structura     imaginii
   celuilalt....................................................8
CAPITOLUL        II.        MINORITATE        ŞI        MAJORITATE        ÎN
ROMÂNIA.........................................12
2.1.         Statutul          minorităţilor          în          Societatea
Românească..................................................................
..12
2.2.                             Minoritatea                              ca
alteritate..................................................................
..........................................18
2.3.           Minoritatea           rromă.            Istorie            şi
actualitate.................................................................
.................25
2.3.1.  Imaginea  populaţiei  rrome  în  presa  românească  cât  şi  în  cea
străină...............................34
CAPITOLUL III. PROBLEME DE CONVIEŢUIRE ÎNTRE ROMÂNI ŞI RROMI.............37
3.1.                Aculturaţia                 şi                 relaţiile
publice.....................................................................
.............................37
3.2.                               Rasismul                               şi
antirasismul................................................................
...........................................41
3.2.1.  Probleme  de  definire:  Tipuri   de   abordare   şi   niveluri   de
analiză.......................................43
3.2.2.          O          jumătate           de           veac           de
antirasism..................................................................
........................45
STUDIU DE CAZ.  CERERE  DE  FINANŢARE.  FONDUL  SOCIAL  EUROPEAN.  PROGRAMUL
OPERAŢIONAL           SECTORIAL.           DEZVOLTAREA            RESURSELOR
UMANE.......................................................................
....................................................................49
CONCLUZII...................................................................
................................................................56
BIBLIOGRAFIE................................................................
.............................................................58