Comunicare si integrare in randul romilor

CAPITOLUL I – COMUNICAREA
    1.1. Aspecte generale ale comunicării
    1.2. Definiţii, modele şi teorii ale comunicării
    1.3. Comunicare interculturală
    CAPITOLUL II – INTEGRARE SOCIALA
    2.1. Cetăţenie şi integrare socială
    2.2. Comunicarea şi integrarea socială
    CAPITOLUL III – METODOLOGIA CERCETARII
    3.1- Obiectivele cercetării
    3.2- Ipotezele cercetării
    3.3- Analiza conceptelor
    3.4- Eşantionarea şi universal cercetării
    3.5- Metoda de cercetare
    CAPITOLUL IV
    Concluziile cercetării
    Concluziile generale ale lucrării
    Bibliografie
    Anexe
    I. Şcoala proces cuprinde:
    1. Modelul lui Shannon şi Weaver
    2. Modelul lui Gerbner George
    3. Modelul lui Lasswell
    4. Modelul lui Newcomb
    5. Modelul lui Westley şi MacLean
    II. Şcoala semiotică cuprinde:
    1. Modelul lui Peirce
    2. Modelul lui Ogden şi Richards
    3. Modelul lui Saussure