Relatiile Comerciale dintre Romania si Federatia Rusa

                                  CUPRINS:
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. Afirmarea economică a României şi Rusiei pe plan internaţional
4
  1.1 Analiza economiei României  4
    1.1.1 Relaţiile României în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului
    8
    1.1.2 Orientarea geografică a comerţului exterior   9
    1.1.3 Balanţa comercială a României      12
  1.2 Comerţul exterior al Federaţiei Ruse   13
    1.2.1 Regimul comercial (bariere tarifare şi netarifare)  15
    1.2.2 Aderarea Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului     17
CAPITOLUL II. Relaţiile comerciale dintre România şi Federaţia Rusă     19
  2.1 Relaţiile economice româno-ruse  19
    2.1.1 Cooperarea economică instituţională dintre România şi Federaţia
    Rusă    19
    2.2.2 Cadrul legal al relaţiilor economice bilaterale româno-ruse    21
  2.2 Structura inegală a comerţului exterior românesc şi investiţii directe
  ruseşti realizate în România    23
    2.2.1 Volumul schimburilor de mărfuri dintre România şi Rusia  23
    2.2.2 Schimburile comerciale în favoarea Rusiei     26
  2.3 Acţiuni curente pentru cooperarea româno-rusă     28
CAPITOLUL III. Perspectiva relaţiilor comerciale cu Federaţia Rusă
Cooperarea economică cu Rusia în contextul integrării în Uniunea Europeană
30
  3.1 Aderarea României la Uniunea Europeană 30
  3.2 Tendinţe în cooperarea economică cu Rusia   35
CONCLUZII   38
BIBLIOGRAFIE     40