Rolul Initiativelor Locale de Dezvoltare Economica In Sustinerea Politicii Regionale

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. POLITICA REGIONALĂ – CADRUL NECESAR REDUCERII DISPARITĂŢILOR
                ŞI PROMOVĂRII UNEI DEZVOLTĂRI ARMONIOASE
       1.1. NECESITATEA POLITICII REGIONALE
       1.2. MĂSURI ŞI INSTRUMENTE DE APLICARE A  POLITICII REGIONALE
       1.3. POLITICI REGIONALE PRACTICATE PE PLAN EUROPEAN
       1.4. NOILE ORIENTĂRI ALE POLITICII REGIONALE
       1.5. CADRUL ADMINISTRATIV - INSTITUŢIONAL AL POLITICII  REGIONALE  ÎN
           ROMÂNIA
CAPITOLUL 2. DEZVOLTAREA LOCALĂ ŞI INITIAŢIVELE LOCALE DE DEZVOLTARE
                 ECONOMICĂ
       2.1. DEZVOLTAREA LOCALĂ ŞI TERITORIUL
       2.2. LOCUL DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN POLITICA UNIUNII EUROPENE
           2.2.1. Condiţii necesare dezvoltării locale
           2.2.2. Coordonarea dezvoltării locale cu politica regională  a
                Uniunii Europene
           2.2.3. Rolul Comisiei Europene în dezvoltarea locală
       2.3. DEFINIREA INIŢIATIVELOR LOCALE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
       2.4. ORIGINEA INITIAŢIVELOR LOCALE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
           2.4.1.Contextul apariţiei iniţiativelor locale de dezvoltare
           economică
           2.4.2. Actorii iniţiativelor locale de dezvoltare economică
           2.4.3. Parteneriatul
       2.5. FACTORI STIMULATIVI AI APARIŢIEI INIŢIATIVELOR LOCALE DE
           DEZVOLTARE ECONOMICĂ
       2.6. INSTRUMENTE DE STIMULARE A INIŢIATIVELOR LOCALE
CAPITOLUL 3. METODOLOGIA DE ELABORARE A PROIECTELOR TERITORIALE ÎN SCOPUL
                STIMULĂRII INIŢIATIVELOR LOCALE DE DEZVOLTARE – REZULTAT AL
                EXPERIENŢELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN ŢĂRI ALE UNIUNII
                EUROPENE
       3.1. CONSIDERAŢII METODOLOGICE
       3.2. TENDINŢE GENERALE ALE DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
          3.2.1. Spaţiul de acţiune al dezvoltării locale
          3.2.2. Intervenţia acţiunilor de dezvoltare locală în diferitele
                sectoare ale economiei
          3.2.3. Actorii dezvoltării locale
          3.2.4. Preocupări dominante în cadrul acţiunilor de dezvoltare
                 locală
       3.3. STRUCTURILE CARE INTERVIN ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICO –
          SOCIALE
       3.4. OBIECTIVELE DIFERITOR EXPERIENŢE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
       3.5. PRINCIPII DE ACŢIUNE
       3.6. STRUCTURI ŞI MIJLOACE UTILIZATE
       3.7. TENDINŢE
       3.8. CONSTATĂRI DESPRINSE DIN EXPERIENŢELE ANALIZATE
       3.9. SCHIŢĂ METODOLOGICĂ PROPUSĂ DE COMISIA EUROPEANĂ PENTRU
          ELABORAREA PROIECTELOR TERITORIALE, ÎN SCOPUL STIMULĂRII
          INIŢIATIVELOR LOCALE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
          3.9.1. Ghid metodologic al dezvoltării locale
          3.9.2. Principiile şi metodele utilizate în elaborarea proiectului
                teritorial
          3.9.3. Diagnoza
          3.9.4. Elaborarea proiectului
          3.9.5. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
          3.9.6. Coordonarea demersului: de la proiect la program
          3.9.7. De la strategie la acţiune: instrumentele şi modul lor de
                utilizare