promovarea publica

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
COMUNICAREA - PROMOVAREA
PUBLICĂ...........................................3
Comunicarea între instituţia publică şi cetăţeni……………………………..4
Comunicarea între funcţionarul public şi cetăţean………………………….7
CAPITOLUL II
MODALITĂŢI DE COMUNICARE…………………………………………9
Comunicarea verbală…………………………………………………………..9
Tehnici de captare a atenţiei în timpul comunicării………………………..10
Comunicarea „face to face”…………………………………………………..12
Comunicarea la telefon……………………………………………………….14
Ascultarea activă în relaţia funcţionar public-cetăţean…………………….18
Comunicarea nonverbală……………………………………………………..18
Studiu de caz…………………………………………………………………..25
Concluzii……………………………………………………………………….29
Bibliografie selectivă………………………………………………………….31