Legatura Dintre Cultura Organizationala Formala Informala si Atitudinea Fata de Schimbare

                                   CUPRINS
                Rezumat …………….………………………………………………………………………. 4
Capitolul I
Probleme  general-teoretice  cu  privire  la  cultura   organizaţională   şi
schimbarea în organizaţie ………………………………………………………………………………….  6
I.1 Aspecte privitoare la cultură şi cultura organizaţională ……………………………..
7
   I.1.1 Culturile organizaţionale vs. culturile naţionale ……………………………….. 7
   I.1.2 Caracteristici şi funcţii ale culturii organizaţionale……………………………
22
   I.1.3 Factorii de influenţă în cultura organizaţională……………………………….. 26
   I.1.4 Modele de evaluare a culturii organizaţionale…………………………………. 41
   I.1.5 Cultura organizaţională predominant formală vs. informală………………… 62
I.2 Schimbarea organizaţională şi implicaţiile ei………………………………………... 65
      I.2.1 Schimbarea organizaţională…………………………………………………….. 65
      I.2.2 Metode de abordare a schimbării într-o organizaţie…………………………..
66
      I.2.3 Rezistenţa oamenilor faţă de schimbările ce pot apărea în
organizaţie……… 70
Capitolul II
                             Metodologie…………………………………………………………..……………………. 73
     II.1 Obiectivele lucrării şi variabilele studiate ………………………..….………………74
                             II.2 Ipoteză…………………………………………………………………………………. 76
                     II.3 Metodele folosite………………………………………………………..…………….. 77
                     II.4 Populaţia investigată…………………………………………………….…………… 81
Capitolul III
   Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în cercetarea empirică
                                                                    …………….82
Capitolul IV
                             Concluzii …………………………………………………………...……………………….89
                           Bibliografie ……………………………………………………………...………………….94
Anexe