Comunicarea in managementul proiectelor

                                   Cuprins
I. INTRODUCERE   2
II. STRATEGIA DE COMUNICARE MANAGERIALĂ      6
  II.1. Analiza situaţiei. Identificarea problemei      6
  II.2. Comunicarea internă 9
    A. Comunicarea cu ceilalţi membri ai consorţiului   9
    B. Comunicarea în cadrul echipei   10
    C. Comunicarea interpersonală 13
    D. Comunicare si conducere    15
    E. Funcţiile comunicării manageriale     18
    F. Stiluri de comunicare managerială     23
  II.3. Comunicare externă. Tipuri de comunicare spre exterior.    26
    A. Metodele realizarii comunicării externe     26
    B. Strategia de comunicare    27
    C. Instrumente de comunicare  28
    D. Schimbul de date informatizat   29
    E. Analiza receptorului. Modalitaţi de implicare a receptorului      30
    F. Alegerea canalului de comunicare a mesajului. Avantaje şi dezavantaje
    30
    G. Identificarea trăsăturilor mesajului pentru obţinerea unui impact
    maxim   32
    H. Tipuri de strategii de comunicare     34
III. Comunicarea în situaţii DEOSEBITE ALE PROIECTULUI  38
  III.1. Comunicarea în cadrul managementului riscului  38
  III.2. Comunicarea în cadrul managementului conflictelor   49
  III.3. Criza de comunicare.     54
  III.4. Comunicarea ca procedură de stimulare pozitivă a conflictelor   60
IV. Comunicarea emoţională. Inteligenţa emoţională.     62
  IV.1. Elementele inteligenţei emoţionale   68
  IV.2. Direcţii ale educării inteligenţei emoţionale   71
  IV.3. Inteligenţă emoţională şi management 72
VI. STUDIU DE CAZ: Diagnosticul poziţiei strategice     76
  VI.1. ANALIZA SISTEMELOR CONCURENŢIALE ÎN CARE ESTE ANGRENATĂ SOCIETATEA
  ANALIZATĂ 77
  VI.2.  CARACTERISTICILE INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI ŞI TIPURI DE SISTEME
  CONCURENŢIALE  78
    VI.2.1.  Diagnosticul resurselor   78
    VI.2.2.  Ciclul de viaţă al tehnologiilor      80
    VI.2.3.  Diagnosticul resurselor tehnice de vânzare şi de distribuţie
    82
    VI.2.4.  Diagnosticul resurselor umane   85
    VI.2.5.  Evaluarea competenţelor şi experienţei manageriale    87
    VI.2.6.   Diagnosticul stilului de management  89
  VI.3.  ACOMPANIAMENTUL SOCIAL AL RESTRUCTURĂRII  ŞI PRIVATIZĂRII
  INDUSTRIEI  ROMÂNEŞTI     91
  VI.4.  DIAGNOSTICUL  ECONOMICO- FINANCIAR  92
  VI.5.  SINTEZA DIAGNOSTICULUI   96
BIBLIOGRAFIE     98