IMPACTUL PROGRAMELOR TV ASUPRA COPILULUI

CUPRINS
1.1. Introducere
1.2. Temă, obiective, scop
2.1. Televiziunea
2.2. Scurt istoric
2.3. Televiziunea în România
2.4. Funcţiile audiovizualului
3. Copiii şi televiziunea
3.1. Copiii ca segment de public
3.2. Reglementările privind vizionarea de către copii a programelor TV
3.2.1. C.N.A. ( Consililul Naţional  al  Audiovizualului),  Responsabilităţi
C.N.A.
3.2.2. Reglementările privind vizionarea de către copii a programelor TV
3.3. Programe vizionate de copii
4. Efecte ale televiziunii asupra copiilor (nocive/educative)
5. Rolul părinţilor
6. Influenţa programelor TV asupra copiilor. Anchetă sociologică
6.1. Metodologia
6.2. Interpretarea rezultatelor chestionarelor
7. Concluzii
Bibliografie
Anexe