integrarea europeana

Cuprins
  Introducere
Capitolul 1 -  Conceptul de autonomie locală
1 Autonomia locală în doctrina românească
2 Autonomia locală în doctrina străină
CAPITOLUL  2  Principiul  autonomiei  locale  reflectat  in   reglementările
internaţionale şi interne
§ 1 Carta europeană a autonomiei locale
§ 2   Perspectivele unei Carte mondiale a autonomiei locale
§ 3 Constituţia europeană şi autonomia locală
§ 4  Reglementarea constituţională şi legală a autonomiei locale în România
postrevoluţionară
§ 5  Elementele structurale ale autonomiei locale
CAPITOLUL 3 Autonomia locală  şi integrarea europeană
§ 1  Aspecte generale
§ 2 Colectivităţile locale în procesul de integrare europeană
§ 3 Rigorile integrării europene şi obiectivele reformei administraţiei
româneşti
§ 4 Consolidarea internă  a autonomiei locale
5.Concluzii
CAPITOLUL 4 Dimensiunea externă a autonomiei locale
§ 1 Suveranitatea statului şi procesul de integrare europeană
1.1.Doctrine şi realităţi
     1.2.Nivelurile construcţiei europene şi principiul subsidiarităţii.
§ 2 Regiunile şi dezvoltarea regională
2.1 Clarificări conceptuale
             2.2.. Regiunile şi dezvoltarea regională în Europa
§ 3 Relaţiile extrateritoriale ale colectivităţilor locale
§ 4 Fenomenul euro-rgional în Europa
CAPITOLUL 5 Necesitatea perfecţionării cadrului legislativ
5.1.Aspecte de lege ferenda
5.2.Concluzii finale
Bibliografie
179 pagini