Analiza algoritmilor genetici si a posibilitatilor implementarii lor in diferite domenii

Introducere    6
I. Analiza algoritmilor genetici    7
1.1. Algoritmi evoluţionişti    7
1.2. Evoluţia computaţională    7
1.3. Principalele paradigme ale evoluţiei computaţionale    10
1.3.1. Strategii evolutive    10
1.3.2. Programarea evoluţionistă    10
1.3.3. Programarea genetică    10
1.3.4. Alte tehnici    11
1.4. Algoritmii genetici    12
1.4.1. Originea atgoritmilor genetici    12
1.4.2.  Noţiune de algoritm genetic    13
1.4.3. Termeni biologici    15
1.5. Algoritmul general    16
1.5.1. Genetică    17
1.5.2. Analiza teoretică a atgoritmilor genetici    19
1.5.3. Teoria schemelor    20
1.6. Codificarea cromozomilor    22
1.6.1. Populaţia iniţială    23
1.6.2. Fitness-ul unui cromozom    23
1.6.3. Selectarea cromozomilor părinţi    23
1.6.3.1. Selecţie aleatoare    23
1.6.3.2. Selecţia cu ajutorul ruletei    24
1.5.3.3. Selecţia aranjată    24
1.6.3.4. Selecţie cu starea consolidată    24
1.6.3.5. Elitism    25
1.7. Încrucişarea (crossover)    26
1.7.1. Codificare binară    28
1.7.2 Codificarea sub formă de permutare    29
1.7.3 Codificarea sub formă de valoare:    30
1.8. Operaţia mutaţie    31
1.9. Recombinarea    32
1.10. Părinţi unici    32
1.11. Încrucişarea genelor    33
1.11.1. Încrucişarea succesiunilor de gene    33
1.12. Alipirea genelor    33
1.13. Selecţia    34
1.14. Deschiderea “cutiei negre”    35
1.15. Optimizarea    36
1.15.1. Paralelismul    36
1.15.2. Căutatea operatorilor genetici efectivi    37
1.15.3. Divizarea domeniului problematic    37
1.15.3.1. Exemplu    37
1.15.4. Devierea nereuşitelor    38
1.15.5. Corectarea greşelilor    38
UTM 2152.135 ME
Mod.
Coal.a
№ Document.
Semnat.
Data.
Coala
1.15.6. Soluţiile incomplete şi schimbarea restricţiilor către resurse    38
1.15.7. Utilizarea metaforelor    39
Rezumat    39
II.  Posibilităţile de implimentare a algoritmilor genetici în diferite domenii    40
2.1. Exemplu de aplicaţie: consultantul de bursă genetică    40
2.1.1. Analiza problemei    40
2.1.2. Structura genetică    41
2.1.3. Evaluarea utilităţii    42
2.1.4. Procesul alegerii    43
2.1.5. Iniţializarea populaţiei    44
2.1.6. Strategia mutaţiei    45
2.1.7. Strategia recombinării    46
2.1.8. Rezultate şi concluzii    48
Rezumat    49
2.2. Implementare    49
2.2.1. Problema 1    49
2.2.2. Problema 2    50
2.2.3. Problema 3    50
Rezumat    52
III. Aprecierea cheltuielilor economice ale proiectului de diplomă    53
3.1. Construirea grafului reţea şi calcularea parametrilor principali.    58
3.2. Aprecierea cheltuielilor    61
Tab.3.10    65
IV.  Protecţia muncii    66
4.1. Prezentarea funcţiilor în formă de sistem.    66
4.2. Securitatea muncii    67
4.3.Analiza condiţiilor protecţiei muncii    67
4.3.1. Indicii stării condiţiilor de muncă    67
4.3.2. Metode de analiză a condiţiilor de muncă    68
4.5. Unităţile luminiscente de bază şi corelaţiile folosite în protecţia muncii.    69
4.5.1. Acţiunea luminii asupra organismului uman. Rolul iluminatului la crearea condiţiilor de muncă sănătoase.    69
4.5.2. Feluri şi sisteme de iluminare    70
4.5.3. Calcularea iluminatului artificial în încăpere.    71
4.6. Aprecierea pericolului la monitor.    72
4.7. Analiza condiţiilor de muncă. Factorii dăunători şi periculoşi la locul de lucru.    75
4.8. Cerinţele ergonomice privind locul de muncă.    78
4.9. Condiţionarea aerului.    80
4.10. Cerinţele securităţii tehnice la începutul lucrului    81
4.11.Cerinţele securităţii tehnice în timpul de lucru.    81
4.12.Acţiuni în cazuri fatale.    81
4.13. Securitatea antiincendiară.    82
4.13.1. Cauzele apariţiei incendiilor.    83
4.13.2. Securitatea antiincendiară în sălile de calcul.    84
Concluzii    86
Bibliografie    87
Anexa 1    88
Anexa 2    93
Anexa 3    96
Anexa4    98
Anexa 5    99
Anexa 6    101