Folosirea ciclodextrinelor in separare prin membrane

INTRODUCERE       3
Capitolul I       5
Eteri coroană utilizaţi în chimia analitică  5
    1.1 Consideraţii generale       5
    1.2 Tipuri de eteri coroană     6
    1.3. Ion – selectivitatea eterilor coroană       7
    1.4. Eterii coroană ca ioni – transportori în electrozi ion –
        selectivi 8
    1.5. Eteri coroană în cromatografia de lichide   10
Capitolul II      12
Ciclodextrine şi calixarene utilizate în complexarea unor compuşi chimici
    12
    2.1. Consideraţii generale      12
    2.2. Structura şi proprietăţile ciclodextrinelor 13
    2.3. Câteva aplicaţii ale ciclodextrinelor în procesele de separare
        15
    2.4. Folosirea ciclodextrinelor în separare prin membrane 16
        2.4.1. Membrane lichide cu ciclodextrine     16
        2.4.2. Membrane polimerice conţinând ciclodextrine pentru
               separarea izomerilor         17
        2.4.3. Membrane polimerice conţinând ciclodextrină pentru
               separarea amestecurilor alcool-apă    18
    2.5. Complexarea aminoacizilor cu calixarene sulfonate hidrosolubile
        ca studiu al unui posibil mecanism de recunoaştere a calixarenelor
        sulfonate de către proteine         20
    2.6. Incluziunea succesivă a apei, [H3NCH2CH2NH3]2+ şi [H3NCH2CH2NH2]+
        în cavitatea aromatică a calix [4] arenelor p-sulfonate        21
    2.7. Complexarea L-α-aminoacizilor naturali prin calix [4] arene
        solubile în apă    23
Capitolul III     25
Complexarea unor compuşi aminici cu receptori macrociclici     25
    3.1. Complexarea unor compuşi aminici cu eteri coroană    26
    3.2 Complexarea aminelor cu criptanzi    29
    3.3 Complexarea aminelor cu calixarene   30
    3.4 Complexarea aminelor cu aza eteri coroană    32
Capitolul IV      34
Extracţia cu solvenţi a aminoacizilor folosind liganzi macrociclici    34
    4.1. Caracteristici generale ale aminoacizilor   34
    4.2. Echilibre de repartiţie în procesul de extracţie     38
    4.3. Raportul de distribuţie al aminoacizilor în sistemul solvent –
        apă       40
    4.4. Factorii ce influenţează procesele de extracţie      41
        4.4.1. Influenţa structurii ligandului macrociclic utilizat ca
               extractant  41
        4.4.2. Influenţa reapariţiei liganzilor macrociclici  41
        4.4.3. Influenţa cationului în procesul de extracţie  42
        4.4.4. Influenţa anionului în procesul de extracţie   43
        4.4.5. Influenţa solventului        44
        4.4.6. Influenţa pH-ului în extracţia complecşilor aminoacizilor
               44
    4.5. Extracţia şi transportul aminoacizilor prin membrane lichide  44
        4.5.1 Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă de
               complecşi cationici 44
               4.5.1.1. Complecşi ai aminoacizilor cu eteri coroană    45
               4.5.1.2. Complecşi ai aminoacizilor cu dinonil naftelen
                        sulfonat (DNNS)      46
        4.5.2. Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă de
               complecşi anionici  46
               4.5.2.1. Complecşi metalici ai liganzilor macrociclici cu
                        aminoacizi  46
               4.5.2.2. Complecşi ai aminoacizilor cu săruri cuaternare de
                        amoniu      47
Capitolul V       50
Partea experimentală       50
    5.1 Consideraţii generale       50
    5.2. Aparatură şi reactivi      51
    5.3. Influenţa pH-ului asupra extracţiei complecşilor aminoacizilor cu
        liganzi macrociclici       52
        5.4.2. Determinarea constantei de extracţie  53
    5.5. Transportul aminoacizilor derivatizaţi prin membrane lichide  54
    5.6. Concluzii         55
Bibliografie      57