Radioactivitatea cosmogenica in rezervoarele geosferei

                                  1 Cuprins
                                     Introducere…………………………………………………………………… 1
        1       Capitolul I  Radioactivitatea cosmogenica…………………………………    .4
     2                   1.1.Radiatia corpusculara……………………………………………   4
3                   1.2.Atasarea Be7 de particulele de aerosol…………………………
          ... 6
  4       1.3.Radioactivitatea cosmogenica in rezervoarele geosferei………...12
                                1.4.Metode de determinare a concentratiei de
                                                              Be7…………………..17
                    Capitolul II  Difuzia Be7 in atmosfera……………………………………….19
                          2.1.Ecuatia generala de difuzie……………………………………   19
                           2.2.Ecuatia de difuzie a Be7 ……………………………………….  24
                          2.3.Parametrizarile utilizate……………………………………….   26
                                   2.3.1.Depunerea umeda…………………………………………….26
                                  2.3.2.Depunerea uscata…………………………………………… 29
                        2.3.3.Transportul turbulent vertical………………………………..31
                         2.3.4.Sedimentarea gravitationala…………………………   …….33
                                2.3.5.Schimbul de masa dintre stratosfera si
                                                         troposfera……   ……34
                         2.4.Rezolvarea numerica a ecuatiei de difuzie a Be7
                                                                  ………………  35
       Capitolul III Rezultatele modelului………………………………………..   39
                            3.1.Parametrizarile utilizate………………………………………… 40
                       3.2.Rezultate si discutii privind folosirea modelului
                                                                MUDBe7……..44
                        3.3.Validarea modelului………          ……………………………...49
                     3.3.1.Comparatia rezultatelor modelului cu valori
medii anuale
                                        masurate ………………………………………………...…...51
           3.3.2.Comparatia rezultatelor modelului cu valori medii lunare
                                          masurate………………………………………..…….
                       .54
                                         Concluzii………………………………………………………………59
                                       Bibliografie……………………………………………………………63
                                                     -----------------------
1