CONTROLUL ADMINISTRATIV ŞI RECURSUL ADMINISTRATIV: PARTICULARITĂŢI ŞI CONDIŢII DE EFICIENŢĂ

1. Controlul administrativ – o primă garanţie a legalităţii actelor administrative
1.1. Controlul administrativ intern
1.2. Controlul administrativ extern
1.3. Controlul administrativ ierarhic
1.4. Controlul administrativ specializat
1.5. Controlul exercitat asupra administraţiei publice locale
2. Valoarea recursului administrativ ca instrument de contestare a legalităţii actelor administrative de către cetăţeni
2.1. Consideraţii generale cu privire la recursul administrativ
2.2. Tipuri de recurs administrativ
2.3. Recursul administrativ ca procedură prealabilă
Concluzii