Modificari biochimice in HTA indusa de sarcina

  I. PARTEA GENERALĂ. INTRODUCERE   3
        CAPITOLUL 1. Consideraţii generale   4
           1.1. Epidemiologie      4
           1.2. Clasificare generală    5
           1.3. Diagnosticul hipertensiunii induse de sarcină (HTAIS)     5
        CAPITOLUL 2. Modificările aparatului cardiovascular în sarcina
   normală  11
        CAPITOLUL 3. HTAIS - fiziopatologie  18
           3.1. Modificări cardiovasculare    22
           3.2. Modificări hematologice 23
           3.3. Modificări endocrine    23
           3.4. Modificări hidro-electrolitice     25
           3.5. Rinichiul    25
           3.6. Ficatul      26
           3.7. Creierul     26
           3.9. Patogenia suferinţei fetale   28
        CAPITOLUL 4. Modificările biochimice în HTAIS comparativ cu sarcina
   normală  32
           4.1. Oxidul nitric      33
           4.2. Agresiunea oxidanta în HTAIS  43
           4.3. Aspecte generale biochimice plasmatice   49
           4.4. Aspecte biochimice urinare    54
           4.5. Aspecte hematologice în HTAIS - preeclampsie   55
           4.6. Alţi markeri serici în HTAIS preeclampsie      57
           4.7. Imbalanţe chimice în HTAIS    59
        CAPITOLUL 5. Modificările imunologice în HTAIS comparativ cu
   sarcina normală     61
           5.1. Factorii imunologici in fiziopatologia HTAIS   61
           5.2.Acţiunea elastazei derivată din neutrofile      62
           5.3.Acţiunea citokinelor şi a moleculelor de adeziune celulară 63
           5.4. Acţiunea radicalilor liberi de oxigen    64
           5.5.Implicarea factorilor imuni în angiogeneza placentară
     perturbată din preeclampsie  64
        CAPITOLUL 6. Implicaţiile modificărilor biochimice şi imunologice
   în conduita practică în HTAIS   66
           Tratamentul în preeclampsie (PreE) 66
           Tratamentul eclampsiei  69
           Consecinţele pe termen lung ale eclampsiei    75
      II. PARTEA SPECIALĂ    76
           A. Obiectivul lucrării. Material şi Metode    77
           B. Studiul clinico-statistic al lotului 77
           C. Studierea unor modificări biochimice la gravidele cu HTAIS  86
           D. Observaţii clinice   90
           E. Discuţii 95
           F. Concluzii      96
      BIBLIOGRAFIE     97