SPECIFICUL MODIFICĂRII COMPARATIVE A CONŢINUTULUI AMINOACIZILOR LIBERI ŞI FRACŢIILOR PROTEICE ÎN SPERMA UMANĂ ŞI TAURINĂ ÎN CONDIŢII RELATIV CONFORTOGENE ŞI STRESOGENE

SPECIFICUL MODIFICĂRII COMPARATIVE A CONŢINUTULUI AMINOACIZILOR LIBERI ŞI FRACŢIILOR PROTEICE ÎN SPERMA UMANĂ ŞI TAURINĂ ÎN CONDIŢII RELATIV CONFORTOGENE ŞI STRESOGENE (ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A SITUAŢIEI ÎN DOMENIU)
    1.1. Influenţa factorilor stresogeni asupra stării funcţionale a sistemului reproductiv uman şi animal .
    1.2. Rolul spectrului aminoproteic în funcţionalitatea materialului seminal uman şi taurin
    1.3. Posibilitatea reglării stării funcţionale a celulelor reproductive umane şi animal
2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
    2.1. Obiectul de studiu şi metodele de stresare.
    2.2. Metoda de colectare a materialului seminal
    2.3. Determinarea conţinutului produşilor finali de peroxidare oxidativă a lipidelor în spermatozoizi
    2.4. Metodele de apreciere a indicilor fiziologici
    2.5. Determinarea spectrului aminoacidic în sperma umană şi taurină
    2.6. Metodele de determinare a conţinutului fracţiilor proteice în plasma seminală
    2.7. Determinarea concentraţiei optimale a componentelor mediului sintetic pentru crioconservarea spermei umane
    2.8. Tehnologia conservării spermei taurine
    2.9. Tehnologia crioconservării spermei umane
    2.10. Metoda de prelucrare statistică a materialului cifrologic
 Concluzii