ASPECTE DE FLORA SI VEGETATIE DE PE DEALUL BUJORILOR TECHIRGHIOL

CUPRINS
                 Introducere…………………………………………………………………..…...2
   1. Istoricul cercetărilor din zona Lacului Techirghiol……………………….……....4
   2.  Caracterizarea   fizico-geografică,   pedologică   şi   climatică   a
      teritoriului cercetat……………………………………………………..………………….......5
        1. Condiţii fizico-geografice ale zonei de studiu…………………………….5
        2. Condiţii climatice ale zonei cercetate………………………………..........8
           1. Temperatura………………………………………………...…….… .9
           2. Precipitaţiile……………………………………………..……….……9
           3. Radiaţia solară………………………………………………..….…...10
           4. Nebulozitatea…………………………………………….….….....…11
           5. Vânturile…………………………………………………….….…....11
           6. Solurile………………………………………………..……….…......11
   3.    Metode    de    lucru    utilizate    în    studiul    florei    şi
      vegetaţiei…………..........................13
        1. Metode de lucru folosite în studiul florei……………...………………....13
        2. Metode de lucru folosite în studiul vegetaţiei………..…………………..20
   4. Flora vasculară din zona colinară a Lacului Techirghiol………………………...24
        1. Conspectul florei din zona cercetată………………………..…………....25
        2.   Analiza   taxonomică   a    florei    vasculare    din    zona
           studiată……………..….50
        3. Analiza formelor biologice din zona studiată………………..…………..53
        4. Analiza fitogeografică a zonei studiate……………………………..…....54
        5. Analiza categoriilor ecologice din zona cercetată…………………….....56
        6.   Analiza   speciilor   rare    şi    periclitate    din    zona
           cercetată…...........................60
   5. Asociaţii vegetale din zona cercetată…………………………………....……….63
      5.1.Conspectul       asociaţiilor       vegetale       din        aria
      identificată………………………..64
         5.2.Descrierea principalelor asociaţii vegetale de pe  movilele  de
la      Techirghiol…………………………………………………………………….…………66
        Concluzii……………………………………...…………………………..…77
            Bibliografie……………………………...…………………………………..89