CONDIŢIILE APARIŢIEI DREPTULUI LA REZOLUŢIUNEA ŞI REZILIEREA CONTRACTELOR1. Dreptul legal şi convenţional la rezoluţiunea şi rezilierea contractelor
2. Neexecutarea esenţială – temei central al rezoluţiunii şi rezilierii contractelor
3. Neexecutarea obligaţiilor contractuale după termenul suplimentar acordat
4. Neexecutarea anticipată
5. Relevanţa vinovăţiei pentru invocarea rezoluţiunii şi rezilierii contractelor
6. Imposibilitatea ajustării contractului
7. Temeiuri legale speciale de rezoluţiune sau reziliere a contractelor
8. Domeniul de aplicare a rezoluţiunii şi rezilierii contractelor
Concluzii