Materiale nucleare si alte materii radioactive

Cuprins
Capitolul 1 - Introducere  4
  1.1.Participarea României la activităţile internaţionale în domeniul
  materialelor strategice  6
1.2.1. Legislaţie internaţională în domeniul armamentului nuclear      9
1.2.2. Legislatia internationala in domeniul armelor chimice şi biologice
10
  1.3. Cadrul instituţional naţional         11
    1.3.1. Sistemul naţional de control al exporturilor strategice      12
    1.3.2. Mecanisme şi instituţii cu competenţe      15
    1.3.3. Legislaţie naţională în domeniul materialelor nucleare       16
Capitolul 2 – Radioactivitatea      30
  2.3. Acţiunea fiziologică a radiaţiilor    37
Capitolul 3 - Competenţa legală a organelor de poliţie pentru prevenirea şi
combaterea traficului cu materiale strategice şi nucleare      40
  3.1. Regimul juridic al materialelor strategice     40
    3.1.1.  Cadrul legal al materialelor nucleare:    40
  3.2. Activitatea organelor de poliţie pentru prevenirea şi combaterea
  traficului internaţional cu materiale strategice    43
Capitolul 4 – Cercetarea infracţiunilor la regimul materialelor nucleare şi
a altor materii radioactive         49
  4.1. Consideraţii preliminare     49
    4.1.1. Făptuitorii, calitatea şi contribuţia acestora la săvârşirea
    infracţiunilor         50
    4.1.2. Materialele nucleare ori materiile radioactive care au făcut
    obiectul activităţii ilicite    52
    4.1.3. Provenienţa materialelor nucleare ori materiilor radioactive ce
    constituie elementul material al   infracţiunilor comise   54
    4.1.4. Scopul activităţii infracţionale  56
    4.1.5. Cauzele, condiţiile şi împrejurările care au generat, înlesnit
    sau favorizat săvârşirea infracţiunilor  56
    4.1.6. Modalilităţile de săvârşire a infracţiunilor de nerespectare a
    regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive     58
    4.1.7. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunilor  63
    4.1.8. Consecinţele faptelor comise      64
    4.1.9. Existenţa concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii
    cercetărilor  66
    4.2.1. Cercetarea la faţa locului        69
    4.2.2. Particularităţile constatării infracţiunii flagrante         71
    4.2.3. Efectuarea percheziţiilor         76
CONCLUZII         78
BIBLIOGRAFIE      79