Studiu bibliografic privind valorificarea cromului din apele reziduale din industria pielariei prin i

                                   Cuprins
I. STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI DIN APELE REZIDUALE
DIN INDUSTRIA PIELARIEI PRIN INGHETARE
II. RASPANDIREA CROMULUI IN NATURA
      II.1 CROMUL.CARACTERIZARE GENERALA
III. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE CROMULUI
      III.1 PROPRIETATI FIZICE
      III.2 PROPRIETATI CHIMICE
      III.3 PROPRIETATI FIZIOLOGICE ALE CROMULUI
      III.4 COMBINATII IMPORTANTE ALE CROMULUI
      III.5 COMBINATII ANORGANICE
      III.6 COMBINATII COMPLEXE ALE CROMULUI TRIVALENT
            III.6.1 COMBINATII COMPLEXE MONONUCLEARE
            III.6.2 COMBINATII COMPLEXE BI-, TRI SI TETRANUCLEARE ALE
CROMULUI TRIVALENT
            III.6.3 COMBINATII COMPLEXE ALE CROMULUI PREZENTE IN APELE
REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
IV. METODE DE DETERMINARE ALE CROMULUI (III) DIN APELE REZIDUALE
      IV.1 COMPLEXONOMETRIA
      IV.2 VOLUMETRIA BAZATA PE REACTII DE OXIDO-REDUCERE
      IV.3 ANALIZA SOLUTIILOR DE SULFAT BAZIC DE CROM
      IV.4 ANALIZA CROMULUI IN PIEILE FINITE
V. UTILIZAREA CROMULUI IN INDUSTRIA PIELARIEI
      V.1 PROCESUL TEHNOLOGIC DE TABACIRE A PIEII NATURALE
      V.2 ROLUL CROMULUI IN TABACIREA PIEILOR
            V.2.1 ETAPELE RETINERII CROMULUI IN PIELE
                  V.2.1.1 DIFUZIA IONILOR SAU A MOLECULELOR REACTANTULUI
PRIN FAZA APOASA SPRE SUPRAFATA PIELII
                  V.2.1.2 DIFUZIA IONILOR SAU A MOLECULELOR REACTANTULUI
DIN MEDIUL LICHID PRIN STRATUL LIMITA DE LA INTERFATA SOLID-LICHID
                  V.2.1.3 DIFUZIA IN SPATIILE INTERFIBRILARE
                  V.2.1.4 REACTIA CHIMICA PROPRIU-ZISA
                  V.2.1.5 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE PRIN
SPATIILE INTERFIBRILARE
                  V.2.1.6 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE IN FILMUL
DE INTERFATA SOLID-LICHID SPRE FAZA LICHIDA
                  V.2.1.7 DIFUZIA PRODUSILOR SOLUBILI DE REACTIE IN VOLUMUL
DE FAZA LICHIDA
      V.3 CHIMIA COMPLECSILOR CU CROM FOLOSITI IN TABACIREA MINERALA
VI. APELE REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELERIEI
      VI.1 INFLUENTA APELOR UZATE ASUPRA EMISARULUI
VII. TRATAREA APELOR UZATE DIN INDUSTRIA PIELERIEI
      VII.1 PROCEDEE DE RECUPERARE A CROMULUI TRIVALENT DIN APELE REZULTATE
DE LA TABACARII
VIII. REPARTIZAREA SUBSTANTEI SOLUBILE INTRE FAZELE LICHIDA SI SOLIDA,
SEPARATA PRIN INGHETARE
IX. CONCLUZII ASUPRA STUDIULUI BIBLIOGRAFIC PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI
DIN APELE REZIDUALE DE LA TABACARII
X. STUDIUL DE LABORATOR PRIVIND SEPARAREA CROMULUI III DIN APELE REZIDUALE
DE LA TABACARII PRIN INGHETARE
XI. PRINCIPII EXPERIMENTALE
XII. METODICA EXPERIMENTALA
      XII.1 DETERMINAREA CROMULUI TRIVALENT
      XII.2 SEPARAREA FAZEI SOLIDE DIN PROBA DE APA REZIDUALA CU CONTINUT
DE CROM LA TABACARII
XIII. STUDIUL REPARTITIEI CROMULUI LA SEPARAREA IN TREPTE A FAZEI SOLIDE
      XIII.1 PARAMETRI EXPERIMENTALI
      XIII.2 REZULATELE EXPERIMENTALE
      XIII.3 DISCUTAREA REZULTATELOR
XIV. STUDIUL REPARTITIEI CROMULUI LA SEPARAREA FAZEI SOLIDE DIN DIVERSE
PROBE
      XIV.1 PARAMETRI EXPERIMENTALI
      XIV.2 REZULTATE EXPERIMENTALE
      XIV.3 REZULTATE EXPERIMENTALE
      XIV.4 DISCUTAREA REZULTATELOR
XV. CONCLUZII ASUPRA STUDIULUI DE LAORATOR PRIVIND VALORIFICAREA CROMULUI
DIN APELE REZIDUALE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
XVI. PROIECTAREA UNEI INSTALATII DE VALORIFICARE A CROMULUI DIN APELE
REZIDUALE PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELARIEI
XVII. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC
      XVII.1 SEPARAREA SUSPENSIILOR DECANTABILE DIN APA REZIDUALA BRUTA
      XVII.2 RETINEREA CROMULUI PE CATIONIT
      XVII.3 ELUAREA CROMULUI PE CATIONIT
      XVII.4 REGENERAREA RASINII SCHIMBATOARE DE IONI
XVIII. BILANTUL DE MATERIALE PE FAZE
      XVIII.1 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE DECANTARE SI FILTRARE
      XVIII.2 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE RETINERE
      XVIII.3 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE ELUARE
      XVIII.4 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE REGENERARE
      XVIII.5 BILANTUL DE MATERIALE PENTRU ETAPA DE SPALARE
      XVIII.6 BILANTUL GLOBAL DE MATERIALE
XIX. DIMENSIONAREA PRINCIPALELOR UTILAJE
      XIX.1 VASUL DE STOCARE AL APEI REZIDUALE
      XIX.2 REZERVOR TAMPON DE DIMENSIONARE A COLOANEI DE SCHIMB IONIC
      XIX.3 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DE ACID SULFURIC
      XIX.4 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DE CLORURA DE SODIU
      XIX.5 COLOANA DE SCHIMB IONIC
      XIX.6 VASUL DE STOCARE AL APEI PURIFICATE
      XIX.7 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI CONCENTRATE DE CROM
      XIX.8 VASUL DE STOCARE AL SOLUTIEI DILUATE DE CROM
      XIX.9 VASUL DE STOCARE AL APEI PARTIAL EPUTRATE
XX. PROIECTAREA DECANTORULUI
      XX.1 VITEZA DE SEDIMENTARE
      XX.2 PREDIMENSIONAREA DECANTORULUI
            XX.2.1 SUPRAFATA DE SEDIMENTARE
            XX.2.2 DIAMETRUL DECANTORULUI
            XX.2.3 INALTIMEA DECATORULUI
      XX.3 CALCULUL DE VERIFICARE
      XX.4 TIMPUL DE SEDIMENTARE
      XX.5 VOLUMUL DECANTORULUI
      XX.6 CALCUL MECANIC AL CORPULUI CILINDRIC
      XX.7 CALCULUL MECANIC AL FUNDULUI CONIC
      XX.8 VERIFICAREA LA PROBA HIDRAULICA SI HIDRODINAMICA
XXI. PROIECTAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA
      XXI.1 BILANTUL TERMIC
      XXI.2 PREDIMENSIONAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA
      XXI.3 VERIFICAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA PROPUS
            XXI.3.1 CALCULUL DE VERIFICARE PENTRU A1 PRIN TEVI (SOLUTIA DE
H2SO4)
            XXI.3.2 CALCULUL DE VERIFICARE PENTRU A2 PRIN SPATIUL
EXTRATUBULAR
            XXI.3.3 VERIFICAREA SUPRAFETEI DE TRANSFER TERMIC
      XXI.4 CADEREA DE PRESIUNE IN SCHIMBATORUL DE CALDURA
            XXI.4.1 CADEREA DE PRESIUNE IN SPATIUL EXTRATUBULAR
            XXI.4.2 CADEREA DE PRESIUNE IN SPATIUL INTRATUBULAR
      XXI.5 CALCULUL IZOLATIEI TERMICE
XXII. AUTOMATIZAREA INSTALATIEI
XXIII. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
XXIV. BIBLIOGRAFIE
Anexe
Pagini 79