Compusi radiofarmaceutici marcati cu iod radioactiv

Introducere       2
1. Marcarea izotopică      6
  1.1. Introducere         6
    1.1.1. Izomeria izotopică; marcaj labil şi stabil         7
    1.1.2. Marcaj izotopic intrinsec şi extrinsec    8
    1.1.3. Puritatea radionuclidică şi radiochimică  9
  1.2 Încorporarea izotopilor în compuşi marcaţi     11
    1.2.1 Marcare intrinsecă prin sinteză chimică    11
    1.2.2. Marcare intrinsecă prin schimb izotopic   13
    2.2.3. Marcarea intrinsecă prin sinteze radiochimice      14
2. Schimbul izotopic       17
  2.1 Definiţie. Exemple de reacţii de schimb izotopic        17
  2.2. Constantă de echilibru. Coeficient de schimb. Grad de schimb    19
  2.3. Cinetica reacţiilor de schimb izotopic în sisteme omogene       23
    2.3.1. Mecanismul reacţiilor de schimb izotopic omogen    23
       2.3.1.1. Mecanism disociativ 23
       2.3.1.2. Mecanismul asociativ         26
       2.3.1.4. Mecanismul schimbului izotopic prin transfer de electroni
       28
    2.3.2. Legea logaritmică a gradului de schimb. Ecuaţia lui McKay   29
  2.4. Factori care influenţează reacţiile de schimb izotopic 33
  2.4 Schimbul izotopic în sisteme eterogene 35
3. Obţinerea compuşilor marcaţi cu 123I, 125I şi 131I 38
  3.1 Marcarea cu I radioactiv prin schimb izotopic. 40
  3.2. Metoda de marcare prin substituţie    44
  3.3. Metoda marcării prin adiţie la dubla legătură:         46
4. Tehnici de marcare a complecşilor radiofarmaceutici marcaţi cu iod
   radioactiv     48
5. Partea experimentală    62
Bibliografie      71