Chimie analitica. Folosirea ciclodextrinelor in separare prin membrane

CUPRINS
         INTRODUCERE
         Capitolul I
         Eteri coroană utilizaţi în chimia analitică
             1.1 Consideraţii generale
             1.2 Tipuri de eteri coroană
             1.3. Ion – selectivitatea eterilor coroană
             1.4. Eterii coroană ca ioni – transportori în electrozi ion –
        selectivi
             1.5. Eteri coroană în cromatografia de lichide
         Capitolul II
         Ciclodextrine şi calixarene utilizate în complexarea unor  compuşi
    chimici
             2.1. Consideraţii generale
             2.2. Structura şi proprietăţile ciclodextrinelor
             2.3. Câteva aplicaţii ale ciclodextrinelor în procesele de
        separare
             2.4. Folosirea ciclodextrinelor în separare prin membrane
                    2.4.1. Membrane lichide cu ciclodextrine
                    2.4.2. Membrane polimerice conţinând ciclodextrine
               pentru separarea izomerilor
                    2.4.3. Membrane polimerice conţinând ciclodextrină
               pentru separarea amestecurilor alcool-apă
             2.5. Complexarea aminoacizilor cu calixarene sulfonate
        hidrosolubile ca studiu al unui posibil mecanism de recunoaştere a
        calixarenelor sulfonate de către proteine
             2.6. Incluziunea succesivă a apei, [H3NCH2CH2NH3]2+ şi
        [H3NCH2CH2NH2]+ în cavitatea aromatică a calix [4] arenelor p-
        sulfonate
             2.7. Complexarea L-(-aminoacizilor naturali prin calix [4]
        arene solubile în apă
         Capitolul III
         Complexarea unor compuşi aminici cu receptori macrociclici
             3.1. Complexarea unor compuşi aminici cu eteri coroană
             3.2 Complexarea aminelor cu criptonzi
             3.3 Complexarea aminelor cu calixrene
             3.4 Complexarea aminelor cu aza eteri coroană
         Capitolul IV
         Extracţia   cu   solvenţi   a   aminoacizilor   folosind   liganzi
    macrociclici
             4.1. Caracteristici generale ale aminoacizilor
             4.2. Echilibre de repartiţie în procesul de extracţie
             4.3. Raportul de distribuţie al aminoacizilor în sistemul
        solvent – apă
             4.4. Factorii ce influenţează procesele de extracţie
                    4.4.1. Influenţa structurii ligandului macrociclic
               utilizat ca extractant
                    4.4.2. Influenţa reapariţiei liganzilor macrociclici
                    4.4.3. Influenţa cationului în procesul de extracţie
                    4.4.4. Influenţa anionului în procesul de extracţie
                    4.4.5. Influenţa solventului
                    4.4.6. Influenţa pH-ului în extracţia complecşilor
               aminoacizilor
             4.5. Extracţia şi transportul aminoacizilor prin membrane
        lichide
                    4.5.1 Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă
               de complecşi cationici
                            4.5.1.1. Complecşi ai aminoacizilor cu eteri
                        coroană
                            4.5.1.2. Complecşi ai aminoacizilor cu dinonil
                        naftelen sulfonat (DNNS)
                    4.5.2. Extracţia şi transportul aminoacizilor sub formă
               de complecşi anionici
                            4.5.2.1. Complecşi metalici ai liganzilor
                        macrociclici cu aminoacizi
                            4.5.2.2. Complecşi ai aminoacizilor cu săruri
                        cuaternare de amoniu
         Capitolul V
         Partea experimentală
             5.1 Consideraţii generale
             5.2. Aparatură şi reactivi
             5.3. Influenţa pH-ului asupra extracţiei complecşilor
        aminoacizilor cu liganzi macrociclici
                    5.4.2. Determinarea constantei de extracţie
             5.5. Transportul aminoacizilor derivatizaţi prin membrane
        lichide
             5.6. Concluzii
         Bibliografie
       58 pagini