Stand experimental pentru actionari electrice

                                   Cuprins
Introducere                                                   2
Capitolul 1 Maşina de curent continuu                         4
            1. Motorul de current continuu                    4
            2. Modularea impulsurilor în durată                     21
Capitolul 2 Moduri de comunicare  proces – calculator         25
                 2.1. Comunicarea paralelă
25
                 2.2. Comunicarea serială
30
Capitolul 3 Conversia  semnalelor                                   40
                 3.1. Conversia magistrală paralelă/magistrala I2C
40
                 3.2. Convetorul analog – numeric
47
                 3.3. Convetorul numeric – analog
52
 Capitolul 4 Proiectarea unor blocuri funcţionale             55
                 4.1. Schema bloc a standului
55
                 4.2. Modulul PWM
56
                 4.3. Modulul de achiziţie
57
Capitolul 5 Scheme electronice                                71
                 5.1. Sursa de alimentare
71
                 5.2. Regulatorul PWM                               73
                 5.3. Placa de achiziţie
74
                 5.4. Placa de relee
79
                 5.5. Module de adaptare
80
Capitolul 6 Manual de utilizare al standului                        87
Anexa1 Cablajul plăcii de achiziţie
Anexa2 Caracteristici ale circuitelor utilizate
Anexa3 Elemente ale aplicaţiei software
-----------------------
1