Determinarea compozitiei chimice si structurii prin microscopie optica si electronica a superaliajelo

Introducere
Capitolul I
    1.1.Clasificarea superaliajelor………………………………………………….6
CAPITOLUL II
   2.1.Consideraţii teoretice privind compoziţia chimică,
          structura şi proprietaţile superaliajelor bazăNi………………….9
  2.2. Macro şi microstructurta superaliajelor
          baza Ni în stare turnată………………………………………………12
   3. Proprietăţile fizico – mecanice şi de coroziune
       ale superaliajelor………………………………………………………….20
     4. Tratamentul termic al superaliajelor cu bază nichel şi influenţa
        asupra caracteristicilor mecanice……………………23
CAPITOLUL III
   3.1. Studiul microstructurii materialului prin microscopie
          optica si electronica…………………………………………………….29
  3.1.1. Studiul microstructurii materialului prin microscopie
          optica………………………………………………………………………..29
   3.1.2. Studiul microstructurii materialului prin microstructurii
          prin microscopie electronica de baleiaj……………………….…33
CONCLUZII …………………………………………………………..52
Bibliografie