Faianta de Menaj

  I. Memoriu tehnic
           1. Introducere………………………………………pag.1
           2. Metode şi procedee  cunoscute  privind  obţinerea  cărămizilor
              refractare    termoizolatoare    uşoare.     Materii     prime
              folosite…………………………………….pag.4
                 1.  Scheme  de  flux  tehnologic  aferente  procedeelor  de
                    fabricaţie ………………………………….pag.11
                   1.  Schema  de  principiu  a  fluxului   tehnologic   de
                      fabricaţie a produselor refractare termoizolatoare cu
                      incorporare de produse combustibile
                            ……………………………………pag.11
                   2.  Schema  de  principiu  a  fluxului   tehnologic   de
                      fabricaţie a produselor refractare termoizolatoare cu
                      ajutorul spumanţilor ……………….pag.12
                   3.  Schema  de  principiu  a  fluxului   tehnologic   de
                      fabricaţie a produselor refractare termoizolatoare cu
                      incorporare de gaz ………………..pag.13
           3. Caracteristicile fizice ale cărămizilor termoizolatoare
                                    ………………………………………pag.14
       II. Partea experimentală ………………………………pag.22
           4. Lucrările experimentale efectuate ……………..pag.23
                 1. Procedeul tehnologic urmărit ……………pag 24.
                 2. Materiile prime utilizate …………………..pag. 25
                 3.  Scopul  lucrărilor  experimentale.   Reţete   utilizate
                                   ………………………………………pag. 29
                 4. Procedee de preparare – dozare –  amestec  –  presare  –
                    uscare – ardere ………………..pag.30
                   1. Prepararea materiilor prime …………..pag. 30
                   2. Dozarea materiilor prime ………………pag. 31
                   3. Amestecarea materiilor prime …………pag. 31
                   4. Presarea probelor ………………………pag.32
                   5. Uscarea probelor ……………………….pag. 33
                   6. Arderea probelor ………………………..pag. 33
                 5. Determinările efectuate ……………………pag. 35
                   1. Determinarea densităţii aparente ……..pag. 35
                   2. Determinarea porozităţii ………………..pag.36
                   3. Determinarea rezistenţei la compresiune
                            ………………………………………pag. 37
                   4. Determinarea contracţiei (dilatării) ulterioare
                            ………………………………………pag. 37
                 6. Rezultate obţinute ………………………….pag.39
                 7. Concluzii …………………………………….pag. 40
      III. Memoriu justificatic ……………………………………pag. 41
           5. Dimensionarea tehnologică a  utilajelor  din  cadrul  fluxului
              tehnologic    de    obţinere    a    cărămizilor    refractare
              termoizolatoare. Încadrarea cu utilaje a fluxului …pag.42
                 1. Descrierea procesului tehnologic …………..pag. 42
                   1. Depozitarea materiilor prime …………….pag. 42
                   2. Pregătirea materiilor prime ………………pag. 45
                   3. Transportul materiilor prime ……………..pag. 48
                   4. Dozarea materiilor prime …………………pag. 50
                   5. Amestecarea materiei prime ……………..pag. 51
                   6. Presarea amestecului …………………….pag. 53
                   7. Uscarea produselor ……………………….pag. 54
                   8. Arderea produselor ………………………..pag. 55
                   9. Rectificarea şi ambalarea produselor ……pag. 61
                 2. Bilanţul de materiale …………………………..pag.63
           6.  Calculul termotehnologic al cuptorului tunel ………pag. 67
                 1. Date iniţiale …………………………………….pag. 67
                 2. Predimensionarea cuptorului tunel ………….pag. 67
                 3. Bilanţul termic ………………………………….pag. 72
                   1. Stabilirea poziţiilor de activ ………………..pag. 72
                   2. Stabilirea poziţiilor de pasiv ……………….pag. 73
                 4. Pierderi de căldură prin pereţie ………………pag. 74
                 5. Pierderi de căldură prin boltă …………………pag. 79
                 6. Pierderi de căldură prin vatra …………………pag. 81
                 7. Determinarea necesarului de combustibil  pentru  1kg  de
                    produs finit …………………………………..pag. 84
                 8. Deducerea necesarului de aer de răcire …….pag. 85
       IV. Bibiografie ………………………………………………..pag. 91
        V. Cuprins ……………………………………………………pag 93